SFP i Helsingfors

SFP i Helsingfors: Egen borgmästarkandidat målsättningen

Kretsorförande Cecilia Ehrnrooth påpekar vikten av aktivt deltagande i utvecklandet av Helsingfors politik och förvaltning.

- Vi jobbar hårt med kandidatnomineringen inför kommunalvalet, och den positiva anda som nu syns hos alla våra aktiva visar att vi har alla möjligheter att knipa det sjätte mandatet. Att nominera en borgmästarkandidat är därför ett självklart steg för oss.

Helsingfors: Kommunalvalskryssning

Den 17.-18.9 är det dags för Helsingfors Kommunalvalskryssning. Vi åker med Viking Line XPRS till Tallinn med övernattning på Nordic Hotel Forum.

Vi kommer att diskutera aktuella frågor i Helsingfors, utbilda oss inför kommunalvalet 2017 och njuta av trevlig samvaro.

Med på resan kommer vi att bland annat ha Helsingfors fullmäktigegrupp, Sfp riksdagsledamöter och Europarlamentariker Nils Torvalds samt utomstående gästföreläsare. Programmet är varierande och omfattar föreläsning, diskussion, utbildning och workshops .

Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Ehrnrooth valdes igår under ett extra kretsmöte till ordförande för
Helsingfors krets. Hennes motkandidat i valet var Veronica Hertzberg.
Ehrnrooth vann valet med rösterna 28-16. Svensk Ungdoms representant Mikaela Henriksson
valdes samtidigt in som ordinarie medlem i Helsingfors kretsstyrelse.

Helsingfors: Veronica Hertzberg vill bli ordförande för SFP i Helsingfors

Pressmeddelande SFP i Helsingfors 11.8.2016

Veronica Hertzberg har varit aktiv partimedlem flera år. I dag är hon, bland annat, styrelseordförande för Kårkulla samkommun, ordförande för utbildningsnämndens svenska sektion och II ersättare i Helsingfors stadsfullmäktige.

 - Jag är hedrad av att många bett mig kandidera till posten som ordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors och ställer mig ivrigt till förfogande. Som infödd helsingforsare och medlem i SFP:s fullmäktigegrupp har jag en gedigen kunskap och erfarenhet om hela Helsingfors, säger Veronica Hertzberg. 

Helsingfors:"Det är viktigt att tron på att kunna påverka beslut som berör en själv bibehålls"

Pressmeddelande
SFP i Helsingfors
11.8.2016

-I en tid av stora förändringar och omorganiseringar vill jag se ett Helsingfors där tron på att kunna påverka beslut som berör en själv bibehålls och ansvarsfördelningen är tydligt beskriven. SFP i Helsingfors lokala bevakning av helsingforsarnas ärenden och bevarande av svenskspråkig service är här av största vikt, säger Ehrnrooth.

Helsingfors: Extra Kretsmöte

Måndagen den 15.8 klockan 18:00 håller Sfp i Helsingfors Extra Kretsmöte på Hörnet, Simonsgatan 8, 6:e våningen. Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson inleder mötet med en allmänpolitisk diskussion. Den inledande delen är öppen för alla och då serveras även en saltbit.

Helsingfors: Sfp och SU goes Pride

Vi kommer under lördagen den 2.7 att tillsammans med SFP i Helsingfors bygga ett utevardagsrum var alla har möjlighet att diskutera och önska hur HBTQ-frågor tas upp i politiken idag.

Vi kommer att samlas på Medborgartorget vid vårt tält under förmiddagen den 2.7. Därefter har man också möjlighet att delta i själva paraden, som också slutar på Medborgartorget.

Sfp i Helsingfors: Gruppanförande om ledningssystemet

Det är positivt att en såhär viktig fråga avges av en enhällig stadsstyrelse – det har ett stort mervärde. Svenska Folkpartiet ser många fördelar i den nya organisationsmodellen men också risker som det är viktigt att i den fortsatta beredningen uppmärksamma när det exempelvis gäller demokratin och de nya formerna av delaktighet. Fyra nya sektorer tvingar vår relativt stela och sektoriserade förvaltning att förnya sig.

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande om Boende- och Markprogrammet 2016

Jag är stolt över att bland stadens strategier och program ha ett eget BM-program, även om bokstäverna står för Boende och Markanvändning. Därför var det också naturligt att jag skulle hålla vårt gruppanförande. En framsynt markplanering är en förutsättning för en framgångsrik bostadspolitik, men det är också kommunikationerna, framför allt kollektivtrafik. Det här konstateras nog i programmet, men kunde gärna ges ännu större uppmärksamhet.

Pages

Subscribe to RSS - SFP i Helsingfors