Sfp i Helsingfors fullmäktigegrupp

Helsingfors: Kommunalvalskryssning

Den 17.-18.9 är det dags för Helsingfors Kommunalvalskryssning. Vi åker med Viking Line XPRS till Tallinn med övernattning på Nordic Hotel Forum.

Vi kommer att diskutera aktuella frågor i Helsingfors, utbilda oss inför kommunalvalet 2017 och njuta av trevlig samvaro.

Med på resan kommer vi att bland annat ha Helsingfors fullmäktigegrupp, Sfp riksdagsledamöter och Europarlamentariker Nils Torvalds samt utomstående gästföreläsare. Programmet är varierande och omfattar föreläsning, diskussion, utbildning och workshops .

Sfp i Helsingfors: Gruppanförande om ledningssystemet

Det är positivt att en såhär viktig fråga avges av en enhällig stadsstyrelse – det har ett stort mervärde. Svenska Folkpartiet ser många fördelar i den nya organisationsmodellen men också risker som det är viktigt att i den fortsatta beredningen uppmärksamma när det exempelvis gäller demokratin och de nya formerna av delaktighet. Fyra nya sektorer tvingar vår relativt stela och sektoriserade förvaltning att förnya sig.

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande om Boende- och Markprogrammet 2016

Jag är stolt över att bland stadens strategier och program ha ett eget BM-program, även om bokstäverna står för Boende och Markanvändning. Därför var det också naturligt att jag skulle hålla vårt gruppanförande. En framsynt markplanering är en förutsättning för en framgångsrik bostadspolitik, men det är också kommunikationerna, framför allt kollektivtrafik. Det här konstateras nog i programmet, men kunde gärna ges ännu större uppmärksamhet.

Helsingfors: Positivt för det tvåspråkiga Helsingfors

Helsingfors får en stark och livskraftig svenskspråkig servicehelhet för småbarnsfostran, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och Arbis. Därtill kvarstår stadgandet att minst en medlem av social- och hälsovårdsnämnden ska vara svenskspråkig.

Detta är resultatet av förhandlingarna mellan de politiska partierna gällande stadens nya ledningssystem. Stadsstyrelsens ledarskapssektion omfattade enhälligt förhandlingsresultatet under sitt möte i dag. Saken går nu vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Pages

Subscribe to RSS - Sfp i Helsingfors fullmäktigegrupp