Sfp i Helsingfors fullmäktigegrupp

SFP i Helsingfors prioriterar social- och hälsovård i stadsbudgeten

SFP i Helsingfors prioriterar social- och hälsovård i stadsbudgeten Hemvården av äldre, färdtjänsten, elevvården och annat stöd till unga som hotas av utslagning är några av SFP:s prioriteringar inför de förhandlingar om Helsingfors stads budget, som inleds nästa vecka. SFP:s fullmäktigegrupp möttes på torsdagen för att dra upp sina riktlinjer inför budgetförhandlingarna. Enligt gruppordförande Björn Månsson var gruppen nöjd med de tilläggssatsningar som föreslås på utbildning och småbarnspedagogik, men vill öronmärka tilläggspengar för bland annat elevvården.

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala
SFP:s gruppanförande
Helsingfors budget 2017

Värderade ordförande,

Denna fullmäktigeperiods sista budget är klar för behandling i fullmäktige. SFP ser ett stort mervärde att stadsstyrelsegrupperna under hela fullmäktigeperioden har kunnat förhandla och kompromissa om stadens budget – så även denna gång. Det skapar samförstånd i en tid av osäkerhet och stora förändringar.

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

Värderade ordförande, bästa fullmäktige! Vårdreformen har varit aktuell i snart nog ett decennium. Uudistuksen kolmesta tavoitteista – terveyserojen vähentäminen, kustannusten kontrolloiminen ja sosiaali-ja terveyspalvelujen perustason vahvistaminen sekä nopean hoitoon pääsyn turvaaminen – kustannusten kontrolloiminen eli kolmen miljardin säästötavoite tuntuu nyt olevan tärkein. Alkuperäiset tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tärkeitä mutta uudistuksen tullessa yhä lähemmäksi voi aiheellisesti kysyä onko mahdollista saavuttaa niitä esitetyllä mallilla.

Pages

Subscribe to RSS - Sfp i Helsingfors fullmäktigegrupp