SFP

SFP:s kandidatnominering nådde alla målsättningar

- Vi nådde klart över målsättningen med nomineringen. Vi har kandidater i fler kommuner än senast och nådde målsättningen på 1 300 kandidater. Därtill har vi fler unga kandidater än i de två senaste kommunalvalen och en utmärkt bredd på listorna. Det här är ett lysande utgångsläge med tanke på valet, säger Guseff.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att listans bredd samt SFP:s stigande understödssiffror tyder på att finländarna fått nog av regeringspartiernas politik också på kommunal nivå.

De Gröna, SFP och Vänsterförbundet utmanar sina medlemmar

Finlands Fredsförbund utmanade i början av oktober de finländska politiska partierna att ge sitt stöd åt den humanitära hjälpverksamheten i Syrien. De Gröna, Svenska folkpartiet i Finland samt Vänsterförbundet välkomnar utmaningen och antar den genom att skänka ett bidrag åt organisationerna Kyrkans Utlandshjälp, Rädda Barnen, Finlands Röda Kors, Unicef samt World Vision.

Partierna uppmanar också sina medlemmar och väljarkårer att i sin tur uppmärksamma situationen i Syrien genom att skänka sitt stöd åt de humanitära hjälporganisationer som arbetar på området.

 

Biaudet: Kvinnornas andel borde vara 50 procent

– År 1991, då jag första gången blev invald i riksdagen, var 38,5 procent av de invalda ledamöterna kvinnor, vilket då var ett nytt världsrekord. Tyvärr har den procentuella andelen kvinnliga ledamöter sedan dess inte märkbart stigit, det är förkastligt att vi på 25 år inte kommit längre än så, säger riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP). Hon betonar att då man mäter mänsklig utveckling idag utgår mätarna alltid från hur väl kvinnors ställning och jämställdhets utvecklats.

Inget får stoppa yttrandefriheten

Människors lika värde och rätten att uttrycka sin åsikt är och ska vara grunden för vårt samhälle.

Varken människobrott, nätattacker eller rasistiska rörelser får leda till intolerans eller till att Finland stänger sina gränser. De ska inte heller användas som argument för främlingsfientlighet, exempelvis i debatten om invandring. Vi får inte heller stämpla hela grupper på basen av enskilda individers handlingar.

SFP anser också att Finlands svar på extremisters handlingar ska vara tydliga: Vi sluter oss inte!

Pages

Subscribe to RSS - SFP