SFP

SFP:s kandidatnominering nådde alla målsättningar

- Vi nådde klart över målsättningen med nomineringen. Vi har kandidater i fler kommuner än senast och nådde målsättningen på 1 300 kandidater. Därtill har vi fler unga kandidater än i de två senaste kommunalvalen och en utmärkt bredd på listorna. Det här är ett lysande utgångsläge med tanke på valet, säger Guseff.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson säger att listans bredd samt SFP:s stigande understödssiffror tyder på att finländarna fått nog av regeringspartiernas politik också på kommunal nivå.

De Gröna, SFP och Vänsterförbundet utmanar sina medlemmar

Finlands Fredsförbund utmanade i början av oktober de finländska politiska partierna att ge sitt stöd åt den humanitära hjälpverksamheten i Syrien. De Gröna, Svenska folkpartiet i Finland samt Vänsterförbundet välkomnar utmaningen och antar den genom att skänka ett bidrag åt organisationerna Kyrkans Utlandshjälp, Rädda Barnen, Finlands Röda Kors, Unicef samt World Vision.

Partierna uppmanar också sina medlemmar och väljarkårer att i sin tur uppmärksamma situationen i Syrien genom att skänka sitt stöd åt de humanitära hjälporganisationer som arbetar på området.

 

Biaudet: Kvinnornas andel borde vara 50 procent

– År 1991, då jag första gången blev invald i riksdagen, var 38,5 procent av de invalda ledamöterna kvinnor, vilket då var ett nytt världsrekord. Tyvärr har den procentuella andelen kvinnliga ledamöter sedan dess inte märkbart stigit, det är förkastligt att vi på 25 år inte kommit längre än så, säger riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP). Hon betonar att då man mäter mänsklig utveckling idag utgår mätarna alltid från hur väl kvinnors ställning och jämställdhets utvecklats.

Inget får stoppa yttrandefriheten

Människors lika värde och rätten att uttrycka sin åsikt är och ska vara grunden för vårt samhälle.

Varken människobrott, nätattacker eller rasistiska rörelser får leda till intolerans eller till att Finland stänger sina gränser. De ska inte heller användas som argument för främlingsfientlighet, exempelvis i debatten om invandring. Vi får inte heller stämpla hela grupper på basen av enskilda individers handlingar.

SFP anser också att Finlands svar på extremisters handlingar ska vara tydliga: Vi sluter oss inte!

SFP nominerade kandidater i Uleåborg

– Vår lista är redan nu väldigt mångsidig, vilket visar att intresset för SFP:s liberalpolitiska frågor finns i båda språkgrupperna och i alla åldersgrupper. Jag gläds över den geografiska spridningen bland våra kandidater samt åt att en betydande del av Uleåborgs valkrets är representerat. Listan kommer att kompletteras och SFP i Uleåborg kommer att gå med full lista till vårens riksdagsval, säger ordförande för SFP i Uleåborg Rhea Rantanen.

SFP:s i Österbotten resolution 12.4.2014

Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område ges verkligt inflytande i de beslutsorgan som tillsätts inom Egentliga Finlands (Åbo) ERVA-område. Lösningar som speciellt beaktar den svenskspråkiga befolkningens tillgång till service bör tryggas. Ett konkret sätt att säkerställa detta är att skapa en modell med nationell eller regional upphandling av svenskspråkiga vårdtjänster.

Subscribe to RSS - SFP