Samarbete

Ser regeringen möjligheten med Norden?

- För oss i Norden är det naturligt att värna om demokratin, rättsstatsprincipen samt att stå fast vid internationella avtal. Därför har vi en gemensam uppgift i att försvara dessa fundament i det dagliga politiska arbetet, och inte enbart i festtalen. Vilken är regeringens vision för Norden och hur ser man på Finlands roll? Det vore viktigt också för befolkningen att få veta, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Heijnsbroek-Wirén leder SFP i Nyland

Hennes motkandidat var Elin Blomqvist. Heijnsbroek-Wirén efterträder Anders Walls, som inte ställde upp för omval.

Valet ägde rum under Svenska folkpartiet i Nylands kretsmöte i Grankulla. Rösterna föll 52-42 till Heijnsbroek-Wiréns fördel.

- Nyländska kretsen ska engageras i att föra partiets politik framåt utgående från det partiprogram som partidagen fastställer i Åbo i sommar, säger Heijnsbroek-Wirén genast efter valet.

- Kretsen ska också stöda förtroendevalda i kommunerna med diskussion, utbildning och information inför de kommande reformerna.

Biaudet är Demo Finlands ordförande

SFP är en aktiv aktör inom Demo Finland, som är en samarbetsorganisation för de finländska riksdagspartierna. Demo Finlands syfte är att främja demokrati genom att stöda samarbetsprojekt mellan finländska politiska partier och politiska rörelser i länder där demokratiseringsprocesser inletts. Demo har projekt bland annat i Myanmar, Tanzania, Zambia och Tunisien. Demo Finland fyller 10 år i år.

Subscribe to RSS - Samarbete