RKP Helsinki

SFP i Helsingfors prioriterar social- och hälsovård i stadsbudgeten

SFP i Helsingfors prioriterar social- och hälsovård i stadsbudgeten Hemvården av äldre, färdtjänsten, elevvården och annat stöd till unga som hotas av utslagning är några av SFP:s prioriteringar inför de förhandlingar om Helsingfors stads budget, som inleds nästa vecka. SFP:s fullmäktigegrupp möttes på torsdagen för att dra upp sina riktlinjer inför budgetförhandlingarna. Enligt gruppordförande Björn Månsson var gruppen nöjd med de tilläggssatsningar som föreslås på utbildning och småbarnspedagogik, men vill öronmärka tilläggspengar för bland annat elevvården.

HELSINGFORS| Seminarium om delningsekonomi

"Delningsekonomi - risk eller möjlighet?" som ordnas tisdagen 14.3 kl. 18 på G18 i Helsingfors. I diskussionen deltar Joel Järvinen, landschef för Uber i Finland, Mats Nylund, forskare vid institutionen kultur och kommunikation vid Arcada, och Silja Borgarsdóttir Sandelin, SFP:s vice ordförande. Diskussionen modereras av Björn Bonsdorff. Seminariet är avgiftsfritt och det bjuds också på lite mat och dryck. På grund av serveringen önskar vi att alla anmäler sig till seminariet via denna länk: https://www.lyyti.in/delningsekonomi17

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

Sedan Guggenheim-museiplanen skrinlagts är det viktigt att utveckla Södra hamnen och Salutorgsområdet som en helhet.

Vi undertecknade föreslår i denna gruppmotion att en strandpromenad planeras, som sträcker sig från Olympiateminalen ända till Skatuddsterminalen. Längs den kan vid sidan av de existerande elementen med Gamla Saluhallen och Salutorget i spetsen planeras in parkplanteringar, caféer och motsvarande.

Helsingfors: Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

Många viktiga diskussioner förs dagligen om ärenden som påverkar vår vardag. Vissa ärenden väcker mera känslor än andra, vilket Guggenheimdiskussionen är ett färskt exempel på. Därför vill SFP i Helsingfors kretsstyrelse betona vikten av ett sunt och fungerande debattklimat och ta avstånd från hatretoriken. Kretsstyrelsen vill värna om ett öppet och konstruktivt debattklimat, fritt från osakliga påhopp.

Pages

Subscribe to RSS - RKP Helsinki