Riksdagsvalet 2015

SFP i Helsingfors riksdagsvalsprogram

Det betyder att vi utgår ifrån tanken att alla människor är likvärdiga och deras personliga integritet och särart respekteras. Ett liberalt samhälle tolererar inte intolerans. Ett land ska byggas och regeras med lag. Lagarna stiftas av representanter som utses genom demokratiska val. Staten, monopol och oligopol får inte störa fri konkurrens och privat företagsamhet. Staten skyddar individen mot åtgärder som kränker den personliga friheten och integriteten.

Pages

Subscribe to RSS - Riksdagsvalet 2015