Riksdagsvalet 2015

Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Vårt samhälle har förändrats, numera är det inte storföretagen som står för de nya arbetsplatserna, utan små och medelstora företag. Människor byter både bransch och många växlar mellan att vara företagare och löntagare mycket mer än tidigare.
 
- Det finns stora problem med ensamföretagarnas ställning i vårt samhälle idag, säger Niklas Grönroos, ensamföretagare och snickare. Många strävar inte till expansion och att anställa andra, utan trivs med att arbeta själva. Systemet måste ge utrymme också för det sättet att arbeta.
 

Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm: Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.

Bara genom arbete räddas Finlands välfärd.
 
Riksdagskandidaterna och företagarna Anders Adlercreutz, Niklas Grönroos och Diana Nyberg Lindholm diskuterade de utmaningar företagare står inför på ett seminarium i Karis.
 
Vårt samhälle har förändrats, numera är det inte storföretagen som står för de nya arbetsplatserna, utan små och medelstora företag. Människor byter både bransch och många växlar mellan att vara företagare och löntagare mycket mer än tidigare.
 

Viktigt att trygga resurserna till polisen, åklagarna och domstolarna

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) besökte idag ämbetshuset Ebba Brahe i Jakobstad. Målsättningen med besöket var att bekanta sig med hur statens olika funktioner i huset fungerar i praktiken och att höra användarna. Ebba Brahe huset invigdes 2011 och har varit i bruk knappt fyra år. Där verkar polisen, utsökningen, rättshjälpsbyrån och magistraten. I huset finns också Österbottens tingsrätts sessionsal, stämningsmän och för tillfället också åklagare.

Nej till fler beskattningsnivåer!

En till beskattningsnivå är inte svaret på utmaningarna, säger riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund (SFP). Centerns förslag om omfattande självstyre och beskattningsrätt för landskapen löser inte de problem Finland har idag ifråga om tryggande av vård, skola och omsorg på ett jämlikt sätt oberoende av boningsort.

Pages

Subscribe to RSS - Riksdagsvalet 2015