Riksdagsvalet 2015

Gestrin slutar i riksdagen

"Efter att ha suttit i riksdagen sedan år 2000, d.v.s. nästan fyra perioder, känns det nu som rätt tidpunkt att söka nya utmaningar. Åren i riksdagen har varit meningsfulla och intressanta och gett mig en plattform att påverka omvärlden både nationellt och internationellt. Min förhoppning är att i framtida arbetsuppgifter kunna bidra med den breda erfarenheten av samhällspåverkande och substanskunnande riksdagsarbetet gett mig. Mitt engagemang för samarbetet i Norden och i Östersjöregionen och för grön och blå tillväxt kommer att fortsätta"

Fyra nya kandidater i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland har på sitt möte i Ingå nominerat fyra nya kandidater till riksdagsvalet och har nu sammanlagt nominerat 14 kandidater. Sammanlagt kommer SFP i Nyland att nominera en full lista, det vill säga 35 kandidater.

De fyra nya nominerade kandidaterna är:
Filip Björklöf, ekonomie studerande, Raseborg
Stig Kankkonen, pens. chefredaktör, Esbo
Henrik Wickström, studerande, Ingå
Midiya Zahir Hatam, merkonom, Raseborg

Pages

Subscribe to RSS - Riksdagsvalet 2015