regeringen

Svenska riksdagsgruppen ifrågasätter statsrådets trovärdighet som avtalspart

Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade den 15.9.2015 om beslutet att dra in stödet för Y-tåget. Beslutet drabbar kommunerna längs kustbanan samt dess invånare drastiskt, och innebär att både Sjundeå och Ingå helt blir utan tågtrafiksförbindelser och måste stänga sina stationer. Kommunerna har inte beretts tillfälle att höras i ärendet trots att ändringarna genomgående påverkar kommunernas trafikmässiga ställning. Ministeriet har inte heller begärt ett utlåtande om förändringen.

Dags för en ny sorts invandringspolitik

- I slutändan handlar integration om oss människor. Staten kan inte integrera alla, medborgarsamhället har också ett ansvar i att hjälpa och stödja dem som har det svårt. Det är glädjande att se att så många finländare tagit sig an denna uppgift, om vi än också har sett mindre välkomna utspel. Även om regeringens tilläggsfinansiering är mycket välkommen hoppas vi på lite mer värdeledarskap från regeringen i den här frågan.

Tolv ministrar räcker inte!

Han vill också avskaffa statssekreterarsystemet. Med erfarenhet av nästan åtta år som minister eller statssekreterare i fem olika ministerier och sex år som ministerspecialmedarbetare hävdar jag att Sipiläs modell inte skulle befrämja regeringens arbetskultur och funktionsduglighet, säger SFP:s riksdagsledamot Stefan Wallin.

Pages

Subscribe to RSS - regeringen