regeringen

Regeringen handlar omänskligt

- Det konkreta fallet med den irakiska mannen som fått negativt beslut trots att han bland annat hotats till livet av IS i hemlandet, som vi kunnat läsa om i media senaste dagarna, visar hur omänskligt vårt regelverk blir, säger riksdagsledamot och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Följderna av den skärpta utlänningslagen och migrationsverkets linjedragningar om Iraks säkerhetsnivå anses vara orsaken till att fler asylsökande fått ett negativt beslut på sin ansökan om uppehållstillstånd i Finland. SFP röstade i våras emot regeringens skärpningar.

Henriksson kräver konkreta åtgärder

– Sysselsättningsläget är regeringens och hela Finlands främsta utmaning. De åtgärder regeringen redan har föreslagit är en helt god början, men det står klart redan nu att de trots allt är otillräckliga. Det behövs ett bredare urval av åtgärder som faktiskt hjälper arbetslösa finländare att få ett jobb, säger Henriksson.

I Svenska riksdagsgruppens skuggbudget finns flera förslag för att förbättra sysselsättningen: en ändring av den inkomstrelaterade ersättningen mot en mer sporrande modell samt möjligheten att konkurrensutsätta arbetsförmedlingstjänster, till exempel.

Yrkesfiskets framtid är hotad

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid.

Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

- Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Regeringens nedskärningar, enligt uppgift en halvering av fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander.

Vasa centralsjukhus bör ha full jour

- Vasa centralsjukhus erbjuder i dagens läge vård åt cirka 100 000 svenskspråkiga. Att landskapet Österbotten, med sin stora svenskspråkiga befolkning, skulle sakna fullskalig dygnet runt-jour är helt oacceptabelt. Behovet att få vård på sitt modersmål försvinner inte i framtiden. Vi utgår ifrån att regeringen har gjort noggranna språkkonsekvensanalyser och att den inser att de språkliga rättigheterna inte kan tryggas utan fullständig jour vid Vasa centralsjukhus, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Regeringen saknar en vision

Svenska riksdagsgruppens Mikaela Nylander kritiserade regeringen hårt i onsdagens interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningarna.

– Regeringen gör sig skyldig till ett allvarligt tankefel. Att man har infört högskoleautonomi befriar inte regeringen från att ha en egen genomarbetad högskolepolitik. Tvärtom, regeringen borde – just i dessa svåra tider – ha klara visioner om vad den vill med vår utbildning, forskning och innovationspolitik, säger Nylander.

Regeringen hinner ännu backa

- Nu under ramförhandlingarna hinner man ännu göra rätt värdeval och avstå från nedskärningarna i utbildning, forskning och studiestöd. Alternativ till nedskärningarna finner man bland annat i SFP:s alternativa budget. Bollen ligger nu hos regeringen, säger Henriksson.
SFP och de andra oppositionspartierna lämnade före påsk in en interpellation om regeringens utbildningspolitik. Interpellationen behandlas i riksdagen imorgon onsdag.

Pages

Subscribe to RSS - regeringen