Regering

"Finjusteringar räcker inte"

- Vi vet redan nu att konkurrenskraftsavtalet och regeringens åtgärder hittills inte räcker för att skapa tillräckligt med nya arbetsplatser. Det har regeringen själv medgivit. Därför är det nödvändigt att regeringen i samband med budgetmanglingen presenterar verkliga reformer för att förbättra sysselsättningen – en finjustering räcker inte. Vi inom SFP erbjuder gärna våra egna alternativ till regeringens förfogande, säger Anna-Maja Henriksson.

Bevara Y-tåget!

Trafik- och kommunikationsministeriet och VR meddelade i september att Y-tågen mellan Karis och Helsingfors dras in. Det innebär att bland annat Ingå och Sjundeå blir helt utan tågtrafik.

Är regeringen överens med Immonen?

När Sannfinländarnas ordförande, utrikesminister Timo Soini efter tre dygns tystnad igår tog bladet från munnen, förblev det ändå oklart om han tar avstånd från innehållet i Immonens skriverier eller inte. Det som mest tycktes bekymra Soini var hans partis rykte. Svenska riksdagsgruppen efterlyser nu klarspråk av Soini – vi vill veta om han som Finlands utrikesminister tar avstånd från innehållet i Immonens budskap eller inte. Vi kräver ett klargörande på denna väsentliga punkt, säger Henriksson.

Nu krävs ansvar av alla

Finlands folk förtjänar en handlingskraftig regering som tar avstånd från populism och främlingsfientlighet.
 
Medborgarnas bästa måste alltid komma före enskilda partiers eller politikers valframgång. I svåra tider krävs det ansvarstagande och hållbara lösningar för att trygga vårt välfärdssamhälle, inte tomma löften och valfjäsk.
 
De mindre partierna är viktiga aktörer i politiken. Av erfarenhet vet SFP att ett litet parti ofta fungerar som katalysator då stora beslut utformas, så också i denna regering.
 

Haglund och Henriksson fortsätter som ministrar

Svenska folkpartiets partistyrelse och Svenska riksdagsgruppen har i dag vid sitt gemensamma möte enhälligt godkänt partiets och gruppens medverkan i regeringen Stubb.

- Inom SFP vill vi fortsätta arbetet för att få in Finland på rätt kurs. Den skuldsättningsspiral vi hamnat in i måste brytas och därför behövs SFP:s sunda ekonomiska politik i regeringen, konstaterar partiordförande Carl Haglund. SFP och Svenska riksdagsgruppen beslöt enhälligt att föreslå Carl Haglund fortsätter som försvarsminister och Anna-Maja Henriksson som justitieminister.

Subscribe to RSS - Regering