Nedskärningar

Nej till terminsavgifter!

Baktanken med Etlas förslag är att det anses effektivisera studierna och verksamheten.

- Etlas förslag är huvudlöst, speciellt i denna tid då studerande redan drabbats hårt av regeringens inbesparingsiver. Dessutom har internationella mätningar visat att Finlands utbildningsnivå inte är på lika hög nivå som tidigare. Terminsavgifter skulle inte vara lösningen på denna utveckling, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Äventyra inte ungdomarnas framtid

Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) då oppositionspartierna på fredagen presenterade sin interpellation med anledning av nedskärningar i yrkesutbildning.

– Regeringen skär nu med hård hand. Det är oansvarigt att göra så att man först tar bort pengarna och sedan ser vad som blir kvar. De förändringar som görs måste ske behärskat och planerat. Finland klarar sig inte om vi inte satsar på utbildningen. Vi får inte äventyra ungdomarnas framtid, betonar hon.

Samtliga fem oppositionspartier är med i interpellationen, vars första undertecknare är De gröna.

Ensamförsörjare får inte bestraffas

I praktiken dras beloppet på barnbidragets ensamförsörjartillägg alltså direkt av från det utkomststöd som betalas.

- De barnfamiljer som har det svårast idag är ofta ensamförsörjarfamiljer. När regeringen nu går in för diverse sparåtgärder, som bland annat frysta index, borde man försöka lindra effekterna av sparåtgärderna. En sådan åtgärd skulle vara att slopa kopplingen mellan utkomststöd och barnbidragets ensamförsörjartillägg. Det handlar om rättvisa gentemot de allra minst bemedlade familjerna, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Regeringen hinner ännu backa

- Nu under ramförhandlingarna hinner man ännu göra rätt värdeval och avstå från nedskärningarna i utbildning, forskning och studiestöd. Alternativ till nedskärningarna finner man bland annat i SFP:s alternativa budget. Bollen ligger nu hos regeringen, säger Henriksson.
SFP och de andra oppositionspartierna lämnade före påsk in en interpellation om regeringens utbildningspolitik. Interpellationen behandlas i riksdagen imorgon onsdag.

Subscribe to RSS - Nedskärningar