Mikaela Nylander

Haglund och Henriksson fortsätter som ministrar

Svenska folkpartiets partistyrelse och Svenska riksdagsgruppen har i dag vid sitt gemensamma möte enhälligt godkänt partiets och gruppens medverkan i regeringen Stubb.

- Inom SFP vill vi fortsätta arbetet för att få in Finland på rätt kurs. Den skuldsättningsspiral vi hamnat in i måste brytas och därför behövs SFP:s sunda ekonomiska politik i regeringen, konstaterar partiordförande Carl Haglund. SFP och Svenska riksdagsgruppen beslöt enhälligt att föreslå Carl Haglund fortsätter som försvarsminister och Anna-Maja Henriksson som justitieminister.

Nylander beredd att diskutera barnbidraget

- Svenska riksdagsgruppen har beredskap att diskutera den planerade nedskärningen i barnbidraget ifall det inom regeringen finns en genuin vilja att hitta en lösning där ramarna inte överskrids, konstaterar riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander. En möjlighet är att man finansierar den bibehållna barnbidragsnivån genom att införa en självrisk i avdragsrätten för medlemskap i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, framhåller Nylander.

Vi behöver en välfärdsreform

För att rädda välfärdssamhället måste arbetets och utbildningens roll bli viktigare i morgondagens välfärdssamhälle. Vi måste komma bort från den statiska synen på välfärdsstaten, där vi som medborgare enbart är mottagande part.

- Vi måste lära oss att tänka i nya banor. Vi behöver en välfärdsreform och jag vill se den definierad i vårt nya partiprogram, säger Nylander.

Trovärdigheten krävde detta rambeslut

- Nedskärningen i barnbidraget är det som smärtar mest, men vi visste att balanseringen av ekonomin kräver åtgärder som känns hos alla samhällsgrupper. Att ensamförsörjartillägget inte rörs när det gäller barnbidraget visar att regeringen sökt socialt rättvisa lösningar. Det säger gruppordförande Mikaela Nylander (SFP) i en färsk kommentar efter att regeringen sent på tisdagen har enats om budgetramarna.

Att barnbidragen inte har varit förmål för nedskärningar sedan krisen i början av 1990-talet visar hur allvarligt det ekonomiska läget nu är.

Samförstånd om beredning av social- och hälsovården

Ansvaret för social- och hälsovården föreslås i framtiden fördelas mellan fem starka vårdområden.

- SFP har under hela processen sökt hållbara lösningar för att garantera invånarnas rätt till en högklassig social-, hälso- och sjukvård. Den ursprungliga modellen hade tydliga grundlagsenliga problem varför det var nödvändigt att söka en ny modell. Så kommenterar Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund förslaget.

Nylander: Skatteförvaltningens kundservice bör tryggas

Enligt uppgifter i offentligheten är bl.a. kundserviceställena i Pargas och Karleby i farozonen. Planerna hänför sig till Kundservice 2014-projektet, vars syfte är att skapa gemensamma kundserviceställen för den offentliga förvaltningen. Servicen ska i framtiden allt mer ges per telefon, genom digitala tjänster eller på distans av en tjänsteman genom en video.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander