Mikaela Nylander

Nylander: Nej till slakt av svenska tingsrätter i Nyland

- Det är totalt förkastligt att Borgå tingsrätt föreslås att slås ihop med Hyvinge tingsrätt och verksamheten i Borgå skulle upphöra. Raseborg skulle bli en del av Esbo tingsrätt, konstaterar riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Vem tror på tillgången till svensk service efter en flytt till Hyvinge? Vi vet hur det gick med nödcentralerna och hur svårt det har varit att rekrytera svensk personal i Kervo. Om en sammanslagning ska ske bör tingsrätten fungera i Borgå. Detta är enda sättet att trygga tillgången till service på både finska och svenska, framhåller Nylander.

Regionala försök en fatal väg

– Svenska folkpartiet tycker det är bra att en bred majoritet i utskottet vill att alla barn i vårt land också framöver ska få undervisning i nationens två språk, säger partiordförande Carl Haglund. Nu ska vi hoppas att det även blir en bred majoritet i plenum.

– Vi är glada att stödet för svenskan var så starkt. Vi hoppas att man liksom utskottsmajoriteten också ska inse problemen med att införa regionala försök.

Grundlagen bör respekteras

- Det är viktigt att notera att utskottet inte ifrågasätter behovet av reformen, däremot fyller den föreslagna modellen inte grundlagens krav på kommunernas ställning, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Medborgarnas inflytande och kommunernas ansvar för finansieringen av servicen kräver att vårdreformen genomförs på ett annat sätt än den föreslagna. Vårdreformen gäller service som är oerhört viktig för kommuninvånarna och då ca 180 kommuner skulle ha mindre än en procent av rösterna i vårdområdena inser man vidden av det demokratiska underskottet.

Nylander får årets teckenspråksbragd

Då samhällsservicen omstruktureras dominerar prislappar och maktfördelning vanligen den politiska diskussionen. Det betyder att majoritetens stämmor ljuder högre än vanligt och att mindre gruppers behov inte uppmärksammas.

- I de processerna är det viktigt att det finns politiska aktörer som för minoriteternas talan och tryggar deras rättigheter och intressen. Fast det kan verka självklart är det inte givet att så sker, säger Haglund.

Kampen lönade sig

Vår kamp för Borgå bb gav önskat resultat, säger Svenska folkpartiets vice ordförande justitieminister Anna-Maja Henriksson och Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

- Redan i ett tidigt skede insåg vi att jourförordningen kommer att ha ödesdigra konsekvenser för många mindre sjukhusenheter. Det sade vi redan då, och har i beslutsprocessens alla steg varit konsekventa eftersom SFP inte tror att centralisering till stora enheter automatiskt alltid är ett bättre alternativ, konstaterar Henriksson.

Mikaela Nylander: Sluta fokusera enbart på pensionsåldern

- Risken är att pensionsreformen därför blir ett slag i luften. På sistone har jag inte hört att man skulle ha förhandlat om en enda trovärdig åtgärd som får en sjukskötare att orka tre till fem år längre i arbetslivet. Människor kommer inte att orka längre bara för att parterna kommer överens om pensionsfonderna, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Ingen förhöjd läroplikt

- Jag har hela tiden varit emot en generell förlängning av läroplikten. Att nå ungdomar som hotas av marginalisering är ytterst angeläget, men då ska man koncentrera resurserna på riktade åtgärder just för denna utsatta grupp, säger Nylander.

Hon välkomnar att regeringen i stället för en förlängning av läroplikten reserverar som tilläggssatsning i år och nästa år omkring 40 miljoner i budgeten för att förbättra kvaliteten på grundutbildningen, anställa fler skolgångsbiträden och utveckla ungdomsverkstäder.

Haglund och Henriksson fortsätter som ministrar

Svenska folkpartiets partistyrelse och Svenska riksdagsgruppen har i dag vid sitt gemensamma möte enhälligt godkänt partiets och gruppens medverkan i regeringen Stubb.

- Inom SFP vill vi fortsätta arbetet för att få in Finland på rätt kurs. Den skuldsättningsspiral vi hamnat in i måste brytas och därför behövs SFP:s sunda ekonomiska politik i regeringen, konstaterar partiordförande Carl Haglund. SFP och Svenska riksdagsgruppen beslöt enhälligt att föreslå Carl Haglund fortsätter som försvarsminister och Anna-Maja Henriksson som justitieminister.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander