Mikaela Nylander

Trovärdigheten krävde detta rambeslut

- Nedskärningen i barnbidraget är det som smärtar mest, men vi visste att balanseringen av ekonomin kräver åtgärder som känns hos alla samhällsgrupper. Att ensamförsörjartillägget inte rörs när det gäller barnbidraget visar att regeringen sökt socialt rättvisa lösningar. Det säger gruppordförande Mikaela Nylander (SFP) i en färsk kommentar efter att regeringen sent på tisdagen har enats om budgetramarna.

Att barnbidragen inte har varit förmål för nedskärningar sedan krisen i början av 1990-talet visar hur allvarligt det ekonomiska läget nu är.

Samförstånd om beredning av social- och hälsovården

Ansvaret för social- och hälsovården föreslås i framtiden fördelas mellan fem starka vårdområden.

- SFP har under hela processen sökt hållbara lösningar för att garantera invånarnas rätt till en högklassig social-, hälso- och sjukvård. Den ursprungliga modellen hade tydliga grundlagsenliga problem varför det var nödvändigt att söka en ny modell. Så kommenterar Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund förslaget.

Nylander: Skatteförvaltningens kundservice bör tryggas

Enligt uppgifter i offentligheten är bl.a. kundserviceställena i Pargas och Karleby i farozonen. Planerna hänför sig till Kundservice 2014-projektet, vars syfte är att skapa gemensamma kundserviceställen för den offentliga förvaltningen. Servicen ska i framtiden allt mer ges per telefon, genom digitala tjänster eller på distans av en tjänsteman genom en video.

Bra med samsyn om Brages pressarkiv

Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander hade hoppats på mer konkreta besked av ministeriet för att trygga framtiden Brages Pressarkiv. Undervisningsminister Krista Kiuru (SDP) har i dag svarat på SFP-duon Lars Erik Gästgivars och Nylanders skriftliga spörsmål. I spörsmålet som lämnades in i januari vill man veta hur regeringen motiverar de radikala nedskärningar av statsbidraget till pressarkivet och hur pressarkivets framtid ska kunna garanteras.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander