Mikaela Nylander

Yrkesfiskets framtid är hotad

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid.

Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

- Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Regeringens nedskärningar, enligt uppgift en halvering av fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander.

Regeringen saknar en vision

Svenska riksdagsgruppens Mikaela Nylander kritiserade regeringen hårt i onsdagens interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningarna.

– Regeringen gör sig skyldig till ett allvarligt tankefel. Att man har infört högskoleautonomi befriar inte regeringen från att ha en egen genomarbetad högskolepolitik. Tvärtom, regeringen borde – just i dessa svåra tider – ha klara visioner om vad den vill med vår utbildning, forskning och innovationspolitik, säger Nylander.

Nylander: Rasera inte studiestödet!

Nylander efterlyser morot istället för käppar för att snabba på studietakten. Studiestödet borde vara på en sådan nivå att den möjliggör heltidsstudier utan orimlig låntagning för studerande. Studerande som vill jobba vid sidan av studierna ska inte heller straffas för detta. Unga som förutom en examen också har arbetserfarenhet i bakfickan har en klar fördel på arbetsmarknaden.

Svidande domänförlust för svensk service

Justitieminister Jari Lindström påpekar att regeringen samtidigt vill att tillgången till svenskspråkig service ska tryggas.

- Varför använder sig då regeringen av Bemböletaktik genom att nedgradera de flesta av de tingsrätter som fungerar på genuint tvåspråkiga orter? Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service skulle ha varit att satsa på tingsrätterna i Borgå och Raseborg istället för att göra dem till enbart sammanträdesplatser utan kansli och övriga funktioner. Dessutom dras sammanträdesplatsen i Jakobstad in, säger Nylander.

Haglund och Nylander: Regeringen bör ta tydligt ställning till gatupatruller

- Inom regeringen tycks det finnas delvis motstridiga åsikter gällande gatupatrullernas verksamhet. Inrikesminister Orpos ståndpunkt var klar och välkommen, men justitieminister Lindströms är däremot tolkningsbar. I Finland upprätthålls och övervakas den allmänna ordningen av den offentliga makten. d.v.s. i det här fallet polisen. Gatupatrullsverksamhet kan lätt leda till våld och att lagen tas i egna händer. Därför skulle det vara helt nödvändigt att regeringen nu entydigt konstaterar detta, så att det inte längre finns utrymme för tolkningar, konstaterar Haglund.

"Undergräv inte förutsättningarna för Novias verksamhet i Raseborg"

- Beslutet är välkommet och efterlängtat, säger riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Mikaela Nylander. En mångårig trend inom högskolesektorn har varit att skapa större helheter för att på bästa möjliga sätt kunna svara på framtida krav.
– Tyvärr lyckades vi inte under förra perioden på finlandssvenskt håll skapa tillräckligt starka upprätthållarstrukturer, säger Blomqvist och Nylander.

Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund

Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval.

- De flesta finländare äter gärna inhemsk fisk. För att detta ska lyckas måste vi stärka yrkesfiskarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det krävs en ständig intressebevakning för att också yrkesfiskarnas intressen ska beaktas vid beslutsfattandet, säger Nylander.

Nylander fungerar också som ordförande för nationella skärgårdsdelegationen och påtalar att uppdragen på ett ypperligt sätt stöder varandra.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander