Mikaela Nylander

Svidande domänförlust för svensk service

Justitieminister Jari Lindström påpekar att regeringen samtidigt vill att tillgången till svenskspråkig service ska tryggas.

- Varför använder sig då regeringen av Bemböletaktik genom att nedgradera de flesta av de tingsrätter som fungerar på genuint tvåspråkiga orter? Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service skulle ha varit att satsa på tingsrätterna i Borgå och Raseborg istället för att göra dem till enbart sammanträdesplatser utan kansli och övriga funktioner. Dessutom dras sammanträdesplatsen i Jakobstad in, säger Nylander.

Haglund och Nylander: Regeringen bör ta tydligt ställning till gatupatruller

- Inom regeringen tycks det finnas delvis motstridiga åsikter gällande gatupatrullernas verksamhet. Inrikesminister Orpos ståndpunkt var klar och välkommen, men justitieminister Lindströms är däremot tolkningsbar. I Finland upprätthålls och övervakas den allmänna ordningen av den offentliga makten. d.v.s. i det här fallet polisen. Gatupatrullsverksamhet kan lätt leda till våld och att lagen tas i egna händer. Därför skulle det vara helt nödvändigt att regeringen nu entydigt konstaterar detta, så att det inte längre finns utrymme för tolkningar, konstaterar Haglund.

"Undergräv inte förutsättningarna för Novias verksamhet i Raseborg"

- Beslutet är välkommet och efterlängtat, säger riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Mikaela Nylander. En mångårig trend inom högskolesektorn har varit att skapa större helheter för att på bästa möjliga sätt kunna svara på framtida krav.
– Tyvärr lyckades vi inte under förra perioden på finlandssvenskt håll skapa tillräckligt starka upprätthållarstrukturer, säger Blomqvist och Nylander.

Nylander ny ordförande för Nylands fiskarförbund

Nylander efterträder riksdagsledamot Christina Gestrin, som inte ställde upp för omval.

- De flesta finländare äter gärna inhemsk fisk. För att detta ska lyckas måste vi stärka yrkesfiskarnas förutsättningar att utöva sitt yrke. Det krävs en ständig intressebevakning för att också yrkesfiskarnas intressen ska beaktas vid beslutsfattandet, säger Nylander.

Nylander fungerar också som ordförande för nationella skärgårdsdelegationen och påtalar att uppdragen på ett ypperligt sätt stöder varandra.

Nylander: Nej till slakt av svenska tingsrätter i Nyland

- Det är totalt förkastligt att Borgå tingsrätt föreslås att slås ihop med Hyvinge tingsrätt och verksamheten i Borgå skulle upphöra. Raseborg skulle bli en del av Esbo tingsrätt, konstaterar riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Vem tror på tillgången till svensk service efter en flytt till Hyvinge? Vi vet hur det gick med nödcentralerna och hur svårt det har varit att rekrytera svensk personal i Kervo. Om en sammanslagning ska ske bör tingsrätten fungera i Borgå. Detta är enda sättet att trygga tillgången till service på både finska och svenska, framhåller Nylander.

Regionala försök en fatal väg

– Svenska folkpartiet tycker det är bra att en bred majoritet i utskottet vill att alla barn i vårt land också framöver ska få undervisning i nationens två språk, säger partiordförande Carl Haglund. Nu ska vi hoppas att det även blir en bred majoritet i plenum.

– Vi är glada att stödet för svenskan var så starkt. Vi hoppas att man liksom utskottsmajoriteten också ska inse problemen med att införa regionala försök.

Grundlagen bör respekteras

- Det är viktigt att notera att utskottet inte ifrågasätter behovet av reformen, däremot fyller den föreslagna modellen inte grundlagens krav på kommunernas ställning, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

- Medborgarnas inflytande och kommunernas ansvar för finansieringen av servicen kräver att vårdreformen genomförs på ett annat sätt än den föreslagna. Vårdreformen gäller service som är oerhört viktig för kommuninvånarna och då ca 180 kommuner skulle ha mindre än en procent av rösterna i vårdområdena inser man vidden av det demokratiska underskottet.

Nylander får årets teckenspråksbragd

Då samhällsservicen omstruktureras dominerar prislappar och maktfördelning vanligen den politiska diskussionen. Det betyder att majoritetens stämmor ljuder högre än vanligt och att mindre gruppers behov inte uppmärksammas.

- I de processerna är det viktigt att det finns politiska aktörer som för minoriteternas talan och tryggar deras rättigheter och intressen. Fast det kan verka självklart är det inte givet att så sker, säger Haglund.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander