Mikaela Nylander

Upp till bevis, HNS

Majoriteten av nämndmedlemmarna ansåg att Borgå sjukhus bäst utvecklas genom att satsa på annan verksamhet än förlossningsverksamheten. Mycket av det som planeras för Borgå sjukhus framtid är beroende av den politiska viljan inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

– Nu var det regionens egna beslutsfattare som svek förlossningsavdelningen. I framtiden får inte HNS svika sjukhuset som helhet, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) som är mycket besviken på nämndens beslut.

Centraliseringen av sjukhus ökar antalet landsvägsfödslar

- Så här inför morsdag är det ledsamt att följa den centerledda regeringens planer att centralisera förlossnings- och annan jourverksamhet till endast några få sjukhus. Minister Rehula och resten av regeringen motiverar centraliseringen med ökad patientsäkerhet. Det är paradoxalt, eftersom centraliseringen ökar avståndet till närmaste sjukhus. Då avstånden växer är det mycket sannolikt att också antalet landsvägsfödslar ökar, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Yrkesfiskets framtid är hotad

Regeringens planer om att skära kraftigt i fiskeförsäkringssystemet hotar det finländska yrkesfiskets framtid.

Det anser SFP:s riksdagsledamöter Mikaela Nylander, Mats Nylund och Stefan Wallin.

- Våra yrkesfiskare är helt beroende av det nuvarande fiskeförsäkringssystemet för att överhuvudtaget kunna utöva sitt yrke. Regeringens nedskärningar, enligt uppgift en halvering av fiskeförsäkringsanslaget, skulle dra mattan under yrkesfiskarna, säger Mikaela Nylander.

Regeringen saknar en vision

Svenska riksdagsgruppens Mikaela Nylander kritiserade regeringen hårt i onsdagens interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningarna.

– Regeringen gör sig skyldig till ett allvarligt tankefel. Att man har infört högskoleautonomi befriar inte regeringen från att ha en egen genomarbetad högskolepolitik. Tvärtom, regeringen borde – just i dessa svåra tider – ha klara visioner om vad den vill med vår utbildning, forskning och innovationspolitik, säger Nylander.

Nylander: Rasera inte studiestödet!

Nylander efterlyser morot istället för käppar för att snabba på studietakten. Studiestödet borde vara på en sådan nivå att den möjliggör heltidsstudier utan orimlig låntagning för studerande. Studerande som vill jobba vid sidan av studierna ska inte heller straffas för detta. Unga som förutom en examen också har arbetserfarenhet i bakfickan har en klar fördel på arbetsmarknaden.

Svidande domänförlust för svensk service

Justitieminister Jari Lindström påpekar att regeringen samtidigt vill att tillgången till svenskspråkig service ska tryggas.

- Varför använder sig då regeringen av Bemböletaktik genom att nedgradera de flesta av de tingsrätter som fungerar på genuint tvåspråkiga orter? Det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service skulle ha varit att satsa på tingsrätterna i Borgå och Raseborg istället för att göra dem till enbart sammanträdesplatser utan kansli och övriga funktioner. Dessutom dras sammanträdesplatsen i Jakobstad in, säger Nylander.

Haglund och Nylander: Regeringen bör ta tydligt ställning till gatupatruller

- Inom regeringen tycks det finnas delvis motstridiga åsikter gällande gatupatrullernas verksamhet. Inrikesminister Orpos ståndpunkt var klar och välkommen, men justitieminister Lindströms är däremot tolkningsbar. I Finland upprätthålls och övervakas den allmänna ordningen av den offentliga makten. d.v.s. i det här fallet polisen. Gatupatrullsverksamhet kan lätt leda till våld och att lagen tas i egna händer. Därför skulle det vara helt nödvändigt att regeringen nu entydigt konstaterar detta, så att det inte längre finns utrymme för tolkningar, konstaterar Haglund.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander