Mikaela Nylander

Nylander får årets teckenspråksbragd

Då samhällsservicen omstruktureras dominerar prislappar och maktfördelning vanligen den politiska diskussionen. Det betyder att majoritetens stämmor ljuder högre än vanligt och att mindre gruppers behov inte uppmärksammas.

- I de processerna är det viktigt att det finns politiska aktörer som för minoriteternas talan och tryggar deras rättigheter och intressen. Fast det kan verka självklart är det inte givet att så sker, säger Haglund.

Kampen lönade sig

Vår kamp för Borgå bb gav önskat resultat, säger Svenska folkpartiets vice ordförande justitieminister Anna-Maja Henriksson och Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

- Redan i ett tidigt skede insåg vi att jourförordningen kommer att ha ödesdigra konsekvenser för många mindre sjukhusenheter. Det sade vi redan då, och har i beslutsprocessens alla steg varit konsekventa eftersom SFP inte tror att centralisering till stora enheter automatiskt alltid är ett bättre alternativ, konstaterar Henriksson.

Mikaela Nylander: Sluta fokusera enbart på pensionsåldern

- Risken är att pensionsreformen därför blir ett slag i luften. På sistone har jag inte hört att man skulle ha förhandlat om en enda trovärdig åtgärd som får en sjukskötare att orka tre till fem år längre i arbetslivet. Människor kommer inte att orka längre bara för att parterna kommer överens om pensionsfonderna, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Ingen förhöjd läroplikt

- Jag har hela tiden varit emot en generell förlängning av läroplikten. Att nå ungdomar som hotas av marginalisering är ytterst angeläget, men då ska man koncentrera resurserna på riktade åtgärder just för denna utsatta grupp, säger Nylander.

Hon välkomnar att regeringen i stället för en förlängning av läroplikten reserverar som tilläggssatsning i år och nästa år omkring 40 miljoner i budgeten för att förbättra kvaliteten på grundutbildningen, anställa fler skolgångsbiträden och utveckla ungdomsverkstäder.

Haglund och Henriksson fortsätter som ministrar

Svenska folkpartiets partistyrelse och Svenska riksdagsgruppen har i dag vid sitt gemensamma möte enhälligt godkänt partiets och gruppens medverkan i regeringen Stubb.

- Inom SFP vill vi fortsätta arbetet för att få in Finland på rätt kurs. Den skuldsättningsspiral vi hamnat in i måste brytas och därför behövs SFP:s sunda ekonomiska politik i regeringen, konstaterar partiordförande Carl Haglund. SFP och Svenska riksdagsgruppen beslöt enhälligt att föreslå Carl Haglund fortsätter som försvarsminister och Anna-Maja Henriksson som justitieminister.

Nylander beredd att diskutera barnbidraget

- Svenska riksdagsgruppen har beredskap att diskutera den planerade nedskärningen i barnbidraget ifall det inom regeringen finns en genuin vilja att hitta en lösning där ramarna inte överskrids, konstaterar riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander. En möjlighet är att man finansierar den bibehållna barnbidragsnivån genom att införa en självrisk i avdragsrätten för medlemskap i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, framhåller Nylander.

Vi behöver en välfärdsreform

För att rädda välfärdssamhället måste arbetets och utbildningens roll bli viktigare i morgondagens välfärdssamhälle. Vi måste komma bort från den statiska synen på välfärdsstaten, där vi som medborgare enbart är mottagande part.

- Vi måste lära oss att tänka i nya banor. Vi behöver en välfärdsreform och jag vill se den definierad i vårt nya partiprogram, säger Nylander.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander