Mikaela Nylander

Bra med språkundervisning från ettan

- Barn lär sig bäst när de är unga. Det är därför smart att börja läsa språk redan från ettan, och till och med tidigare – i många kommuner leker man med språk redan i dagis. Det har SFP redan länge talat för, säger Nylander.

Exempel på lyckad spårkundervisning från första klass finns redan, och många svenskspråkiga skolor planerar att snart börja undervisa finska från ettan. Nylander menar att detta är ett vettigare sätt att lära barn språk än den av Sannfinländarna föreslagna begränsningen av språkundervisning.

Den som vill minst ska inte definiera familjepolitiken

Nylander oroar sig för att den sittande regeringen inte kommer att reformera familjepolitiken så att den tryggar jämställdhet, förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, höjer sysselsättningen och sporrar pappor till att utnyttja föräldraledigheterna.

- Jag hoppas det inte är den sannfinländska synen på jämställdhet som styr regeringens familjepolitiska linje. Speciellt Samlingspartiets ministrar har sagt sig vara för en mer jämställd modell, även om det inte verkar vinna stöd hos regeringskumpanerna, säger Nylander.

Rättshjälp måste garanteras i praktiken även på svenska

Enligt uppgifter i Svenska Yle har en svenskspråkig finländare blivit nekad rättshjälp på svenska i östra Nyland.

- Rättshjälpen är en viktig tjänst som möjliggör att medborgarna kan få professionell hjälp vid rättsliga problem. Den svenskspråkiga befolkningen ska ha samma rättigheter att kunna använda dessa tjänster på sitt modersmål, säger Nylander.

Nylander: Grundlagsutskottets integritet hotad

- Då grundlagsutskottet år 2009 behandlade frågan om till vilken statlig regionförvaltning Karleby skulle höra, var grundlagsutskottets ställningstagande entydigt och lämnar inget utrymme för tolkning: av till buds stående alternativ ska alltid det alternativ väljas som bäst tryggar tillgången till svensk service, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander, som var grundlagsutskottets medlem åren 2007-2011.

Lappträsk får behålla civiltjänstgöringscentralen

Arbetet för att Lappträsk kommun ska få behålla civiltjänstgöringscentralen har burit frukt. Arbetsminister Jari Lindström bekräftade idag på riksdagen att linjedragningen om att civiltjänstgöringscentralen stannar i Lappträsk håller.

- Avgörande för beslutet var att Lappträsk kommun nu förbundit sig att sanera utrymmena så att de lämpar sig för verksamheten och uppfyller kraven på ändamålsenliga och friska arbetsutrymmen, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander. Det är viktigt för Lappträsk, men också för hela Lovisa-regionen att arbetsplatserna blir kvar.

Pages

Subscribe to RSS - Mikaela Nylander