medborgarinitiativ

Henriksson om VCS: Hoppas förnuftet segrar

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson tackar ministern för intresset och hoppas på ett värdigt avslut på frågan.

- Jag hoppas förnuftet nu äntligen segrar och att vi får ett slut på denna fråga. Jag hoppas regeringen har förstånd nog att göra det enda vettiga, det vill säga ge även Vasa centralsjukhus full dygnet runt jour, säger Henriksson.

Henriksson hänvisar till såväl expertutlåtanden som den nyligen publicerade THL-undersökningen, som ger BB på Vasa centralsjukhus bäst betyg i landet.

Finland 100 år kan bättre

Nu behandlas ett nytt medborgarinitiativ i riksdagen med målsättningen att häva lagstiftningen om jämlikt äktenskap och göra äktenskapet till ett förbund enbart mellan man och kvinna. Lagutskottet föreslår att initiativet förkastas, men vill ändå att plenum tar ställning i frågan.

Moderskapslagen färdig att godkännas

I nuläget tvingas kvinnliga par genomgå en onödig intern adoptionsprocess, och i skilsmässofall har barnet inte rätt att ärva sin andra förälder, för att inte tala om att barnet i nuläget inte har en juridisk förälder om mamman som fött barnet skulle avlida. Moderskapslagen skulle spara på samhällets resurser, när behovet av intern adoption i tydliga fall skulle försvinna.

Subscribe to RSS - medborgarinitiativ