Mats Nylund

Haglund och Nylund välkomnar regeringens beslut om torv och träflis

Det är väldigt viktigt att vi främjar inhemska bränslen i vår energiproduktion som en del av vår energipalett med tanke på försörjningsberedskapen. Finlands mål är att på sikt bli energisjälvförsörjande och då spelar torven och träflisen en central roll.

Torvbeskattningen av torv och stödet för träflis är en fråga som Svenska folkpartiet länge drivit. Riksdagsledamot Mats Nylund är nöjd att det nu uppnåtts konkreta resultat.

 

Nylund vill sänka skatten på torv

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) välkomnar samlingspartisten Janne Sankelos förslag om att sänka beskattningen på torv och träflis.

– Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Biobränslekraftverk så som Alholmens kraft kräver torv för sin förbränning. På grund av skatteförhöjningarna har de ersatt torven med importerad kol. En skattesänkning skulle innebära att biobränslekraftverk kan återgå till att använda förnybara energikällor.

Nylund, Blomqvist: Fullkomligt oetiskt förstöra mat

- Stöd ska utbetalas som kompensation för sänkta priser, men det är djupt oetiskt att betala stöd för att livsmedel förstörs, säger SFP-duon Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

På måndagen meddelade EU-kommissionen om det första stödpaketet till livsmedelsindustrin på grund av Rysslands importförbud. 125 miljoner euro utbetalas till odlare av tomater, gurkor, morötter, äpplen och svampar. På jord- och skogsbruksministeriet bekräftar man att stödet förutsätter att maten förstörs.

EU:s krisfond måste hjälpa Finland.

Syftet med krisfonder är att stöda de som drabas mest vid oförutsedda händelser.

- Finland och vår livsmedelsindustri hör till de länder som drabbas allra mest av att Ryssland har förbjudit livsmedelsimport. Detta är helt klart ett läge där EU:s krisfond ska användas, säger Nylund.

Nylund diskuterade frågan med Jord- och skogsbruksministeriet i fredags.

Nylund kräver ändring i energibeskattningen

Riksdagsledamot Mats Nylund har lämnat in ett lagförslag om att självriskandelen för energiintensiv industri inklusive växthusodling ska sänkas från 50 000 euro till 10 000 euro och att andelen som återbärs ska sänkas från 85 procent till 80 procent.

– Ändringen av energibeskattningen år 2010 slog hårt mot växthusnäringen, då skatten på elström höjdes. Växthusodlingarna är ofta mindre familjeföretag och därför kommer de inte över gränsen för självrisken, säger Nylund.

Nylund vill ha mera frukter och grönsaker i skolan

Nylund vill veta vad regeringen tänker göra för att få igång EU:s program för frukt och grönt i Finland.

– De allra flesta EU länder är med i skolfruktsprogrammet. Förutom Finland är det bara Storbritannien och Sverige som inte är med. Till och med EU:s nyaste medlemsland Kroatien är med, påpekar Nylund. Skolfruktsprogrammet finansieras med 150 miljoner euro av Europeiska kommissionen. Europaparlamentet har föreslagit en ökning på 360 miljoner euro. Finlands andel skulle vara en procent, alltså 1,59 miljoner euro.

Nylund: De grönas energipolitik är naiv och kortsiktig

  Skiffergasens framfart, krisen i Ukraina, de senaste årens ekonomiska utmaningar och den europeiska utsläppshandelns misslyckande har inneburit att gamla sanningar inte längre stämmer. I Finland har användningen av det inhemska biobränslet torv som energikälla försvårats. Det senaste exemplet är den nya miljöskyddslagen som miljöminister Ville Niinistö (de gröna) nyligen skickade till riksdagen.

Mats Nylund kräver strängare villkor för utländsk mat

– I Finland kan vi vara stolta över att våra livsmedel hör till de säkraste i världen. Smittämnen förekommer ytterst sällan i vår mat, och i de flesta fall så härrör sig smittan från utlandet, konstaterar Nylund.

För producenterna betyder den höga livsmedelssäkerheten även höga kostnader. Nylund anser att man borde minska på byråkratin och kostnaderna för producenterna, utan att äventyra konsumenternas livsmedelssäkerhet.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Nylund