Mats Nylund

Nylund vill ha mera frukter och grönsaker i skolan

Nylund vill veta vad regeringen tänker göra för att få igång EU:s program för frukt och grönt i Finland.

– De allra flesta EU länder är med i skolfruktsprogrammet. Förutom Finland är det bara Storbritannien och Sverige som inte är med. Till och med EU:s nyaste medlemsland Kroatien är med, påpekar Nylund. Skolfruktsprogrammet finansieras med 150 miljoner euro av Europeiska kommissionen. Europaparlamentet har föreslagit en ökning på 360 miljoner euro. Finlands andel skulle vara en procent, alltså 1,59 miljoner euro.

Nylund: De grönas energipolitik är naiv och kortsiktig

  Skiffergasens framfart, krisen i Ukraina, de senaste årens ekonomiska utmaningar och den europeiska utsläppshandelns misslyckande har inneburit att gamla sanningar inte längre stämmer. I Finland har användningen av det inhemska biobränslet torv som energikälla försvårats. Det senaste exemplet är den nya miljöskyddslagen som miljöminister Ville Niinistö (de gröna) nyligen skickade till riksdagen.

Mats Nylund kräver strängare villkor för utländsk mat

– I Finland kan vi vara stolta över att våra livsmedel hör till de säkraste i världen. Smittämnen förekommer ytterst sällan i vår mat, och i de flesta fall så härrör sig smittan från utlandet, konstaterar Nylund.

För producenterna betyder den höga livsmedelssäkerheten även höga kostnader. Nylund anser att man borde minska på byråkratin och kostnaderna för producenterna, utan att äventyra konsumenternas livsmedelssäkerhet.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Nylund