Mats Nylund

Rädda krigsskadeståndsskonaren Vega

– Vega är av nationell historisk betydelse för Finland och dess självständighet. Genom detta restaureringsprojekt ger vi våra medborgare möjlighet att ta del av en viktig del av Finlands historia, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Vidare vill Svenska riksdagsgruppen i en budgetmotion att riksdagen i nästa års budget satsar 500 000 euro för utbildning av barnträdgårdslärare i språkbadspedagogik.

Det spårar ur, VR!

- Staten satsar närmare en miljard på att rusta upp tågbanan från Seinäjoki till
Uleåborg. På det sättet vill man försnabba tågturerna och vara en miljövänlig samt seriös
konkurrent till flyget. Beslutet om att dra in tågturer till Bennäs och Karleby drar
fullständigt mattan undan den strategin. En förbättring av banan borde ge oss bättre
förbindelser, inte sämre, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Nej till fler beskattningsnivåer!

En till beskattningsnivå är inte svaret på utmaningarna, säger riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund (SFP). Centerns förslag om omfattande självstyre och beskattningsrätt för landskapen löser inte de problem Finland har idag ifråga om tryggande av vård, skola och omsorg på ett jämlikt sätt oberoende av boningsort.

Nylund rasar över tvångsinlösningar

NTM-centralen meddelade via annonser i Vasabladet om att man förbereder tvångsinlösning av områden för naturskyddsändamål.

– Naturvårdslagen kräver entydigt att man så långt som möjligt använder sig av frivilliga medel vid skydd av områdena. NTM-centralen struntar i detta och går istället direkt till tvångsinlösningar, säger Nylund.

Enligt Nylund visar detta på ett förakt mot både äganderätten och mot skärgårds- och landsbygdsbefolkningens starka känsla för sin hembygd. Nylund menar att NTM-centralens sätt att agera är ytterst dålig förvaltning.

Haglund och Nylund välkomnar regeringens beslut om torv och träflis

Det är väldigt viktigt att vi främjar inhemska bränslen i vår energiproduktion som en del av vår energipalett med tanke på försörjningsberedskapen. Finlands mål är att på sikt bli energisjälvförsörjande och då spelar torven och träflisen en central roll.

Torvbeskattningen av torv och stödet för träflis är en fråga som Svenska folkpartiet länge drivit. Riksdagsledamot Mats Nylund är nöjd att det nu uppnåtts konkreta resultat.

 

Nylund vill sänka skatten på torv

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) välkomnar samlingspartisten Janne Sankelos förslag om att sänka beskattningen på torv och träflis.

– Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Biobränslekraftverk så som Alholmens kraft kräver torv för sin förbränning. På grund av skatteförhöjningarna har de ersatt torven med importerad kol. En skattesänkning skulle innebära att biobränslekraftverk kan återgå till att använda förnybara energikällor.

Nylund, Blomqvist: Fullkomligt oetiskt förstöra mat

- Stöd ska utbetalas som kompensation för sänkta priser, men det är djupt oetiskt att betala stöd för att livsmedel förstörs, säger SFP-duon Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

På måndagen meddelade EU-kommissionen om det första stödpaketet till livsmedelsindustrin på grund av Rysslands importförbud. 125 miljoner euro utbetalas till odlare av tomater, gurkor, morötter, äpplen och svampar. På jord- och skogsbruksministeriet bekräftar man att stödet förutsätter att maten förstörs.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Nylund