Mats Nylund

Nej till fler beskattningsnivåer!

En till beskattningsnivå är inte svaret på utmaningarna, säger riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund (SFP). Centerns förslag om omfattande självstyre och beskattningsrätt för landskapen löser inte de problem Finland har idag ifråga om tryggande av vård, skola och omsorg på ett jämlikt sätt oberoende av boningsort.

Nylund rasar över tvångsinlösningar

NTM-centralen meddelade via annonser i Vasabladet om att man förbereder tvångsinlösning av områden för naturskyddsändamål.

– Naturvårdslagen kräver entydigt att man så långt som möjligt använder sig av frivilliga medel vid skydd av områdena. NTM-centralen struntar i detta och går istället direkt till tvångsinlösningar, säger Nylund.

Enligt Nylund visar detta på ett förakt mot både äganderätten och mot skärgårds- och landsbygdsbefolkningens starka känsla för sin hembygd. Nylund menar att NTM-centralens sätt att agera är ytterst dålig förvaltning.

Haglund och Nylund välkomnar regeringens beslut om torv och träflis

Det är väldigt viktigt att vi främjar inhemska bränslen i vår energiproduktion som en del av vår energipalett med tanke på försörjningsberedskapen. Finlands mål är att på sikt bli energisjälvförsörjande och då spelar torven och träflisen en central roll.

Torvbeskattningen av torv och stödet för träflis är en fråga som Svenska folkpartiet länge drivit. Riksdagsledamot Mats Nylund är nöjd att det nu uppnåtts konkreta resultat.

 

Nylund vill sänka skatten på torv

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) välkomnar samlingspartisten Janne Sankelos förslag om att sänka beskattningen på torv och träflis.

– Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Biobränslekraftverk så som Alholmens kraft kräver torv för sin förbränning. På grund av skatteförhöjningarna har de ersatt torven med importerad kol. En skattesänkning skulle innebära att biobränslekraftverk kan återgå till att använda förnybara energikällor.

Nylund, Blomqvist: Fullkomligt oetiskt förstöra mat

- Stöd ska utbetalas som kompensation för sänkta priser, men det är djupt oetiskt att betala stöd för att livsmedel förstörs, säger SFP-duon Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

På måndagen meddelade EU-kommissionen om det första stödpaketet till livsmedelsindustrin på grund av Rysslands importförbud. 125 miljoner euro utbetalas till odlare av tomater, gurkor, morötter, äpplen och svampar. På jord- och skogsbruksministeriet bekräftar man att stödet förutsätter att maten förstörs.

EU:s krisfond måste hjälpa Finland.

Syftet med krisfonder är att stöda de som drabas mest vid oförutsedda händelser.

- Finland och vår livsmedelsindustri hör till de länder som drabbas allra mest av att Ryssland har förbjudit livsmedelsimport. Detta är helt klart ett läge där EU:s krisfond ska användas, säger Nylund.

Nylund diskuterade frågan med Jord- och skogsbruksministeriet i fredags.

Nylund kräver ändring i energibeskattningen

Riksdagsledamot Mats Nylund har lämnat in ett lagförslag om att självriskandelen för energiintensiv industri inklusive växthusodling ska sänkas från 50 000 euro till 10 000 euro och att andelen som återbärs ska sänkas från 85 procent till 80 procent.

– Ändringen av energibeskattningen år 2010 slog hårt mot växthusnäringen, då skatten på elström höjdes. Växthusodlingarna är ofta mindre familjeföretag och därför kommer de inte över gränsen för självrisken, säger Nylund.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Nylund