Mats Nylund

Regeringen måste hålla sina löften till lantbrukarna

I verkligheten är det finländska jordbrukets lönsamhet det sämsta sedan EU-inträdet och många gårdar dras med akut kassakris. En stor orsak till detta ligger i förseningar av landsbygdsverket Mavis utbetalningar, samt de följder som sanktionerna mellan EU och Ryssland medför.

– Den finländska matproduktionen är inget som sköts av sig själv. Har vi inte finländska jordbrukare, så har vi inte heller inhemsk matproduktion, säger riksdagsledamot Mats Nylund (SFP).

Regeringens Kemera-lag äventyrar industrins virkestillgång

- Regeringens förslag har förödande effekter just nu, då skogs- och energisektorns behov av virke växer snabbare än någonsin, säger riksdagsledamot Mats Nylund.

Regeringen föreslår att stödet för bekämpning av rotticka i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) slopas. I den nya lagen skulle innehavaren av avverkningsrätten vara skyldig att bekämpa rottickan utan kompensation. År 2015 användes 7 miljoner euro stödpengar för bekämpningen.

Nylund: SFP står för demokrati och rättvisa

- Den europeiska pressfriheten och demokratin hotas för första gången sedan andra världskriget. Efter det senaste valet i Polen har eurokritiska partiet ”Lag och rättvisa” både bytt ut domare i högsta domstolen och ställt media under politikernas inflytande. Utvecklingen är både mycket farlig och helt främmande för vår syn på rättsstaten, säger SFP:s partifullmäktigeordförande Mats Nylund.

Rädda krigsskadeståndsskonaren Vega

– Vega är av nationell historisk betydelse för Finland och dess självständighet. Genom detta restaureringsprojekt ger vi våra medborgare möjlighet att ta del av en viktig del av Finlands historia, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Vidare vill Svenska riksdagsgruppen i en budgetmotion att riksdagen i nästa års budget satsar 500 000 euro för utbildning av barnträdgårdslärare i språkbadspedagogik.

Det spårar ur, VR!

- Staten satsar närmare en miljard på att rusta upp tågbanan från Seinäjoki till
Uleåborg. På det sättet vill man försnabba tågturerna och vara en miljövänlig samt seriös
konkurrent till flyget. Beslutet om att dra in tågturer till Bennäs och Karleby drar
fullständigt mattan undan den strategin. En förbättring av banan borde ge oss bättre
förbindelser, inte sämre, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Nej till fler beskattningsnivåer!

En till beskattningsnivå är inte svaret på utmaningarna, säger riksdagsledamöterna Anna-Maja Henriksson och Mats Nylund (SFP). Centerns förslag om omfattande självstyre och beskattningsrätt för landskapen löser inte de problem Finland har idag ifråga om tryggande av vård, skola och omsorg på ett jämlikt sätt oberoende av boningsort.

Nylund rasar över tvångsinlösningar

NTM-centralen meddelade via annonser i Vasabladet om att man förbereder tvångsinlösning av områden för naturskyddsändamål.

– Naturvårdslagen kräver entydigt att man så långt som möjligt använder sig av frivilliga medel vid skydd av områdena. NTM-centralen struntar i detta och går istället direkt till tvångsinlösningar, säger Nylund.

Enligt Nylund visar detta på ett förakt mot både äganderätten och mot skärgårds- och landsbygdsbefolkningens starka känsla för sin hembygd. Nylund menar att NTM-centralens sätt att agera är ytterst dålig förvaltning.

Pages

Subscribe to RSS - Mats Nylund