kretsmöte

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Pargas 25.4 2018

Koskinen efterträder Marko Winter som meddelat att han inte längre står till förfogande. Kretsmötet valde Lars Nyberg från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön till viceordföranden.

- Vi har flera viktiga val framför oss och jag vill leda kretsen till valsegrar, säger Koskinen.

Kretsens aktiva har en nyckelposition för en lyckad valrörelse, deras lokalkännedom är avgörande. Vägen till vår framgång i valen är en god kandidatrekrytering i kombination med det arbetet som görs lokalt.

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Åbo 22.4 2017

På lördagen samlades SFP i Egentliga Finland till kretsmöte i Åbo. Under mötet diskuterade SFP regionens framtid och kretsmötet kände ett missnöje med regeringens politik som sätter käppar i hjulet för fortsatt utveckling.

Kretsmötet ser det som beklagligt att utvecklingen i den region som enligt undersökningar har de bästa tillväxtutsikterna, nu försvåras av att resurser förflyttas till andra förvaltningsnivåer och av en ovilja att möjliggöra flera utbildningsplatser för att möta arbetsmarknadens långsiktiga krav.

Regionens framtidstro i reformernas tidevarv

Med en ökad valfrihet blir människornas val, inte gränserna i fokus. Vårdreformen har väckt stor uppmärksamhet och är egentligen en del av en genomgripande landskapsreform. Vi anser att det är fullständigt självklart att det också gäller vård över landskapsgränserna. Vasa centralsjukhus bör också i framtiden vara ett fulljourssjukhus. Social- och bashälsovården skall integreras med specialsjukvården under ledning av landskapet.

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla lördagen den 16 april.
På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium. Mötet antog även två resolutioner; "Metron kommer västerut - är vi redo?" och "SFP i Nyland förutsätter jämlik social- och hälsovård i hela Nyland".

SFP i Nyland kretsstyrelsen 2016-2017

Ordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa

Viceordförande
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Dan Johansson, Raseborg

Kretsordförande för SFP i Österbotten ställer inte upp för omval

Åren som kretsordförande har varit mycket givande och inspirerande och jag är tacksam för denna tid. Uppdraget som kretsordförande är tidskrävande och ansvarsfullt. Nu är det rätt tidpunkt för nya krafter att ta vid och fortsätta arbetet med vår politik, våra värderingar och samhällsbygget.

Svenska folkpartiet i Österbotten har idag en stark framtidstro och en stor uppgift. Vår agenda är att stå upp för Finlands tvåspråkighet och det svenska språket. I det framgångsrika Österbotten, landets enda landskap med svensk majoritet, skall SFP fortsätta vara det ansvarstagande partiet.

Subscribe to RSS - kretsmöte