klemetti näkkäläjärvi

Pitää pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää.

Jos me EU:n kansalaisina emme ymmärrä, mistä EU päättää, se johtaa siihen, että EU:n syyksi laitetaan myös päätöksiä, joista EU ei ole edes päättänyt. Toinen ikävä seuraus on se, että koemme EU:n etäiseksi ja raskaaksi koneistoksi. Kumpikaan seuraus ei hyödytä meitä, EU:n kansalaisia.

Näkkäläjärvi korostaa, että Euroopan unionia tulisi kehittää toimivammaksi, avoimemmaksi, taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Subscribe to RSS - klemetti näkkäläjärvi