jordbruk

Allt svårare ekonomiskt läge

- Ett allt svårare ekonomiskt läge, så sammanfattar partiordförande, försvarsminister Carl Haglund, regeringens budgetmangling som avslutades idag.

- I ljuset av det rådande läget är de anpassningsåtgärder som den förra regeringen enades om i rambudgeten i mars alldeles nödvändiga, säger Haglund och påminner om att vi måste vidta åtgärder för att trygga ett välfärdssamhälle också för kommande generationer. Haglund anser att de prioriteringar som regeringen gjort i budgetmanglingen är goda.

Pages

Subscribe to RSS - jordbruk