Johan Ekman

Nordisk skola till Helsingfors

SFP i Helsingfors kretsordförande Johan Ekman var med då beslutet fattades.

”Att förslaget gick vidare är ett utmärkt steg i rätt riktning och vi hoppas att den blir verklighet år 2016 då den nya läroplanen tas i bruk.” kommenterar Ekman.

Det var SFP som tog initiativ till en nordisk skola i och med en fullmäktigemotion som lämnades in av Marcus Rantala i höstas.

SFP i Helsingfors återvalde Ekman

Ekman talade kraftigt för Finlands globala ansvar och flyktingfrågan på SFP i Helsingfors kretsmöte som hölls idag.

- Vårt globala humanitära ansvar ska omsättas i praktiken. Det betyder till exempel att vi måste välkomna flera flyktingar till Finland. I Syrien pågår just nu ett fruktansvärt inbördeskrig som tvingat miljontals människor att fly våldet.

Lärarutbildningen i Helsingfors

SFP i Helsingfors diskuterade på ett öppet möte situationen med bristen på obehöriga lärare i Helsingfors tillsammans med riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos. På mötet framhöll Wideroos att en utlokaliserad klasslärarutbildning i Helsingfors är nödvändig. För Wideroos är det av yttersta vikt att utbildningen sker på svenska och att Åbo Akademi är utbildaren. Utbildningen bör arrangeras i samarbete med Helsingfors Universitet.

Pages

Subscribe to RSS - Johan Ekman