Johan Ekman

HELSINGFORS: Samtal och soppa!

SFP Drumsö ordnar stort jippo i Gräsviken, på Wellamo (adress: Bottenhavsg.10).

Program:

Presentation av Kvarteret Viktoria på Busholmen: arkitekt Stefan Ahlman och projektchef Max Arhippainen.

Angår Ryssland oss? Henrik Lax och Patrik Gayer funderar.

Allt handlar om pengar! Med Nicholas Anderson och Hilkka Olkinuora.

Helsingfors på svenska: Johan Ekman och Marcus Rantala.

HELSINGFORS: Kampanjavspark

 

Program:

Partiordförande Carl Haglund inleder om riksdagsvalskampanjen

Politiska sekreteraren Magnus Öster presenterar partiets valprogram

Kretsordförande Johan Ekman berättar om läget ur kretsens synvinkel

DISKUSSION: Hurdan kampanj ska vi ha i Helsingfors? Vad är planerna i lokalavdelningarna? Vad är förväntningarna inför valet? Vilka politiska teman tror vi att kommer upp?

De svagaste får inte drabbas

- Det är anmärkningsvärt att de grönas linje går ut på att utan diskussion meddela att nämnden inte ska prioritera assistentresursen. Grundskolan har en viktig uppgift i att skapa lika möjligheter för alla och vi måste se till att de svagaste inte drabbas när de ekonomiska tiderna är svåra, säger Johan Ekman, ordförande för utbildningsnämndends svenska sektion och medlem av utbildningsnämnden

Pages

Subscribe to RSS - Johan Ekman