Jan D. Oker-Blom

Helen Oy:n kehittämisohjelman toteuttamisesta

Tänään käsittelemme Helen Oy:n kehittämisohjelmaa, jolla samalla on sekä merkittävä taloudellinen että ympäristöllinen merkitys.

Olen vain osittain samaa mieltä alussa olevan ”toimintaympäristön muutos” –nimisen kappaleessa olevan taustoituksen kanssa. Kappaleessa todetaan, että ”tulevaisuuden näkymät ovat tänä päivänä huomattavasti erilaiset kuin vuonna 2008, jolloin Helsingin kaupunki laati energiapoliittiset linjauksensa”.

 

Subscribe to RSS - Jan D. Oker-Blom