interpellation

Blomqvist: Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden och föreslår därför misstroende mot regeringen.

− Finland behöver mer flexibilitet på arbetsmarknaden, men regeringen har misslyckats på den punkten. Att göra det möjligt att ingå lokala avtal skulle underlätta för småföretag att anställa fler människor, sade Thomas Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt om oppositionens interpellation.

Henriksson: SFP framför misstroende mot regeringens politik som ökar klyftor

 SFP delar oron för den växande ojämlikheten i samhället. Vi stöder inte regeringens linje. Vi bör stärka socialskyddet. Det som skiljer oss från de övriga oppositionspartierna är synen på vilka de rätta verktygen är för att åtgärda problemet, sade SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson i Svenska riksdagsgruppens anförande.

Jordbruket behöver en egen minister

Det finns tunga skäl att se över jordbruksministerns roll om regeringen har för avsikt att i samband med ministerrotationen utöka ministrarnas antal. Det säger riksdagsledamot Mats Nylund, som på tisdag håller Svenska riksdagsgruppens anförande i interpellationsdebatten om jordbruket.

– Finlands jordbruk är i sin värsta kris sedan vi anslöt oss till EU. Vårt land behöver en minister som kan lägga hela sin insats på att utveckla vårt jordbruk så att vår inhemska matproduktion kommer över krisen, säger Nylund.

Regeringen saknar en vision

Svenska riksdagsgruppens Mikaela Nylander kritiserade regeringen hårt i onsdagens interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningarna.

– Regeringen gör sig skyldig till ett allvarligt tankefel. Att man har infört högskoleautonomi befriar inte regeringen från att ha en egen genomarbetad högskolepolitik. Tvärtom, regeringen borde – just i dessa svåra tider – ha klara visioner om vad den vill med vår utbildning, forskning och innovationspolitik, säger Nylander.

Regeringen hinner ännu backa

- Nu under ramförhandlingarna hinner man ännu göra rätt värdeval och avstå från nedskärningarna i utbildning, forskning och studiestöd. Alternativ till nedskärningarna finner man bland annat i SFP:s alternativa budget. Bollen ligger nu hos regeringen, säger Henriksson.
SFP och de andra oppositionspartierna lämnade före påsk in en interpellation om regeringens utbildningspolitik. Interpellationen behandlas i riksdagen imorgon onsdag.

"Regeringen hinner ännu ändra sin politik"

Svenska riksdagsgruppen är första undertecknare av interpellationen, som backas upp av samtliga oppositionspartier: De gröna, SDP, Vänsterförbundet och KD.
I interpellationen frågar partierna huruvida regeringen tänker dra tillbaka de oskäligt höga inbesparingarna i studiestödet, hur regeringen tänker trygga Finlands framgång och konkurrenskraft samt hur regeringen i skuggan av nedskärningarna tänker garantera jämlikheten i högskoleutbildningen.

SFP och De Gröna förbereder interpellation om utbildningsnedskärningarna

– Målsättningen för utbildning och kunskap i regeringen Sipiläs valprogram är ”Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande”. I ljuset av denna målsättning känns regeringens nedskärningar allt mer ofattbara. Hur kan Finland bli ett ledande land inom utbildningen, när regeringen skär så här mycket i just utbildningen, säger SFP:s partiordförande Carl Haglund.

Pages

Subscribe to RSS - interpellation