Ida Schauman

Ida Schauman vill bli vice ordförande för Svenska folkpartiet

De senaste tre åren har Schauman fungerat som ordförande för Svensk Ungdom. Idag är hon ordförande för SFP i Åbo och stadsfullmäktigeledamot i Åbo. Hon har jobbat som partitjänsteman, i riksdagen och som kommunikationskonsult med fokus på medierelationer och politisk påverkan.

- Jag vill fortsätta påverka samhället och vara en liberal röst i den offentliga debatten. Jag vill fortsätta arbeta för Finlands framtid – för flera jobb, för tillväxt, för utbildning och för jämlikhet för alla oberoende av bakgrund eller inkomst, säger Schauman.

Oacceptabelt att utvisa offer för människohandel

Enligt rapporten fick majoriteten av de nigerianska sexhandelsoffer som ansökte om uppehållstillstånd i Finland i fjol avslag. Ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott Ida Schauman är förfärad över resultaten.

- Migrationsverkets tolkningar sätter otroligt sårbara kvinnor i en ännu värre situation. Det är oacceptabelt att en rättsstat som Finland försummar de människorättsförpliktelser vi har lovat upprätthålla och försvara. Jag är mycket oroad över utvecklingen på Migri, säger Ida Schauman.

Nu börjar ordförandedebatterna!

Kom och träffa dem under något av följande tillfällen:

Torsdag 12.5 kl. 18
Karis, auditoriet på Västra Nylands folkhögskola, Pumpviken 3.

Söndag 22.5 kl. 17
Närpes, Hotell Red&Green, Närpesvägen 16 C.

Måndag 23.5 kl. 17
Vasa, Eksalen i Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25.

Torsdag 26.5 kl. 18
Helsingfors, Hankens Stora Auditoriet, Arkadiagatan 22.

Tisdag 31.5 kl. 18
Borgå, Fredrikasalen på Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16.

Dags för en ny sorts invandringspolitik

- I slutändan handlar integration om oss människor. Staten kan inte integrera alla, medborgarsamhället har också ett ansvar i att hjälpa och stödja dem som har det svårt. Det är glädjande att se att så många finländare tagit sig an denna uppgift, om vi än också har sett mindre välkomna utspel. Även om regeringens tilläggsfinansiering är mycket välkommen hoppas vi på lite mer värdeledarskap från regeringen i den här frågan.

SFP: Ansvarslöst, Soini!

– Stödet till asylsökande är idag 30 procent lägre än utkomststödet som de lägst bemedlade får. En familj på 5 personer får 1 141 euro i månaden medan en finsk familj får runt 1 500 euro. Asylsökande går i samma butiker som alla andra – varför skulle de klara sig på så mycket mindre än övriga invånare, säger Schauman.

Schauman betonar att en tillräcklig inkomstnivå är viktig för att personer ska kunna integreras i samhället. En för låg stödnivå kan leda till ett djupare utanförskap bland asylsökande och flyktingar.

Pages

Subscribe to RSS - Ida Schauman