Helsinki

Helsingfors måste ha råd med de små

De anser att det omgående behövs små och stora insatser på både lång och kort sikt för att barn inom småbarnspedagogiken ska ha en trygg vardag.

– Det råder en akut personalbrist inom småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen. Bristen på dagvårdspersonal kan inte fortsätta utan att kvaliteten sjunker och barnen drabbas. Därför anser jag att lönesättningen och förmånerna nu måste ses över. Att lönerna är lägre i huvudstadsregionen än i de flesta andra nyländska kommuner är kontraproduktivt säger Silja Borgarsdóttir Sandelin, fullmäktigeledamot och SFP:s vice ordförande.

"Höj lönerna för personalen inom småbarnspedagogiken"

− Staden lyckas inte tillsätta de lediga jobben inom småbarnspedagogiken med behörig personal. Vi lyckas inte heller hålla kvar den personal vi har. För att lösa utmaningen behövs ekonomiska insatser av oss senast 2019. Bristen på dagvårdspersonal kan inte fortsätta utan att kvaliteten sjunker och barnen drabbas. Därför anser jag att lönesättningen här måste ses över, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Biaudet: Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktigedebatten om förslaget till vård- och landskapsreform.

Konklusionen i stadsstyrelsens utlåtande om vårdreformen är att det inte är någon idé att försämra hälsovårdssystemet.

− Det lönar sig inte att bygga upp ett system som går stick i stäv med experternas åsikter och därmed äventyra läget för de svagaste och sjukaste, säger Biaudet.

På 2020-talet tros underskottet växa till en miljard i landskapet Nyland.

Dumt att öka antalet aktörer om inte banorna är i skick

- Det är inte ett för litet antal operatörer som varit problemet i södra Finland, utan ett bristfälligt bannät. Speciellt kustbanan, trafiken från Helsingfors västerut, har varit ett problem.

Tågtrafiken i Västnyland försöker fortfarande hämta sig efter indragningen av Y-tåget för ett drygt år sedan. I försöken att reparera skadan har det paradoxalt varit så att aktörernas mångfald - i det fall det att både VR och HRT samsas om utrymmet - gjort det svårt att förbättra situationen.

Partisekreterare Guseff kandiderar i kommunalvalet

- Jag vill vara med och skapa ett framgångsrikt Helsingfors. Som småbarnsfar känns naturligtvis frågor som dagvård och skola som särskilt angelägna i vardagen. Samtidigt handlar det om en helhet: fungerande service och bostadspolitik är nödvändigt för ett framgångsrikt Helsingfors. Ett välmående Helsingfors gynnar hela landet, säger Guseff.

- En röst på SFP är en röst för ett tvåspråkigt Finland. Vi jobbar genomgående och på alla plan: i kommunen, regionalt samt i hela landet för att stärka landets tvåspråkighet och för lösningar som fungerar också i praktiken.

Eva Biaudet är SFP:s borgmästarkandidat

- Helsingfors anger tonen till hela landets utveckling. Det är viktigt att vi har ett öppet och modernt Helsingfors som är dynamiskt och mångkulturellt, samtidigt som man värnar om vår tvåspråkighet. Det är helt avgörande för små och äldre att vi har dagisplatser och äldrevård som fungerar på båda inhemska språken, för att inte tala om bra skola för de svensk- och tvåspråkiga barnen, säger Biaudet.

Helsingfors: SFP i Helsingfors nominerade sina första kandidater

- Det är av största vikt att vi Helsingforsare deltar i och aktivt bevakar de ärenden som berör oss i landets huvudstad. Påverkningsmöjligheterna är många, inte minst med tanke på det kommande kommunalvalet. Därför är vi glada över att redan nu kunna nominera ett flertal goda kandidater. Dessa kandidater representerar ett stort kunnande över flera olika områden i Helsingfors och kommer tillsammans med kommande kandidater att finnas tillgängliga för våra väljare i alla olika delar av Helsingfors, säger kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Helen Oy:n kehittämisohjelman toteuttamisesta

Tänään käsittelemme Helen Oy:n kehittämisohjelmaa, jolla samalla on sekä merkittävä taloudellinen että ympäristöllinen merkitys.

Olen vain osittain samaa mieltä alussa olevan ”toimintaympäristön muutos” –nimisen kappaleessa olevan taustoituksen kanssa. Kappaleessa todetaan, että ”tulevaisuuden näkymät ovat tänä päivänä huomattavasti erilaiset kuin vuonna 2008, jolloin Helsingin kaupunki laati energiapoliittiset linjauksensa”.

 

Ruotsinkielisten lasten ja nuorten psykiatriseen terapiaan pääsy on turvattava

Lapset ja nuoret tarvitsevat tukea henkisessä kehityksessään, turvaa ja aikuisten vastuulla olevaa hoitoa. Kuka tahansa voi sairastua ja silloin on toimittava nopeasti. Lapsi ei voi odottaa kuukausitolkulla saadakseen hoitoa, erityisesti psykoterapiaa. Jos hoitoon pääseminen kestää, sairaus pahenee ja johtaa kalliiseen ja raskaaseen laitoshoitoon. Olen tavannut nuoria, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa hätähuutona saadakseen tukea mielen sairauteen.

Pages

Subscribe to RSS - Helsinki