Gunvor Brettschneider

HELSINGFORS: Social- och hälsovårdsdiskussion

Medverkande: Säde Pitkänen, koordinator för den svenskspråkiga servicen vid Social- och hälsovårdsverket i Helsingfors Gunvor Brettschneider, medlem av Social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors Mikael Sjövall, ersättare i Social- och hälsovårdsnämnden i Helsingfors Stadsfullmäktigemedlem Björn Månsson Stadsfullmäktigemedlem Marcus Rantala SFP i Östra Helsingfors ordförande Veronica Hertzberg Arr.: SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp.

Gunvor Brettschneider vill bevara Lappviken

- Då och då väcks debatt om värdefulla byggnader i Helsingfors som håller på att förfalla. Tyvärr leder debatten sällan till konkreta åtgärder, säger Brettschneider.

- Då bilder på förfallet i Lappvikens sjukhus publiceras i tidningspressen utlovas åtgärder och utredningar för att förfallet inte skall fortsätta. Tyvärr har inte några konkreta planer för framtiden och bevarandet av till exempel Lappvikens sjukhus inte presenterats.

Motionen nämner även Maria sjukhus, Drumsö gård och Mejlans sjukhus som värdefulla hus som bör bevaras.

Subscribe to RSS - Gunvor Brettschneider