fastigheter

Tvinga inte ut kommunerna på svag is

- Landskapen kommer att hyra fastigheterna för de första tre åren. Vad som händer efter det är oklart. De bästa fastigheterna hyrs även i fortsättningen, men fastigheter i dåligt skick eller på icke-ändamålsenliga tomter intresserar knappast landskapet. Lånen blir kvar hos kommunerna, och i värsta fall får de också en problemfastighet på halsen. Vad gör man med en hälsocentral som ingen vill hyra, frågar riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

SFP vill skapa nytt organ för fastighetsskötseln

- Vi har under pågående fullmäktigeperiod regelbundet fått rapporter om dålig eller skadlig inandningsluft i Borgås skolor och daghem. Det mest överraskande är att problemen har uppstått i allt från gamla till nyrenoverade eller till och med helt nya fastigheter, säger gruppordförande Pehr Sveholm.

SFP-gruppen anser att ansvarsfördelningen måste klargöras på tjänstemannanivå men samtidigt måste också förtroendemannakontrollen stärkas.

Subscribe to RSS - fastigheter