företagsamhet

Försämra inte fungerande regioners förutsättningar

Förutsättningarna för de regioner där det finns framtidspotential riskerar försämras av regeringens åtgärder kring vårdreformen och infrastrukturen.  

- Regeringen verkar ha glömt att de har ett helhetsansvar för samhället. Står man i plenisalen och säger att sysselsättning är viktigt, kan man inte samtidigt avskaffa förutsättningar för framgångsrikt företagande och för regioner att växa. Regeringen måste se till att det för alla som arbetar inom regionen finns skola och hälsovård och fungerande infrastruktur, säger Henriksson.

Strand: Dags för regeringen att stöda företagsamhet

- I dagens Finland har vi inte råd att göra det motsatta. T.ex. förslaget på att koncentrera företagsutveckling till endast fem landskap kan innebära att ett av Finlands mest framgångsrika landskap, Österbotten, inte mera skulle erbjudas dessa tjänster. Det är fullkomligt orimligt med tanke på att Österbotten genom sin starka export försörjer en stor del av det övriga landet, konstaterar riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Ahlberg ställer sig till förfogande i riksdagsvalet

-Det vi ser är en desperat reformiver på bekostnad av närdemokrati där medborgarna berövas sina möjligheter att påverka sina liv. Vi har inte råd med detta och medborgarna förtjänar bättre. Österbotten kan inte i fortsättningen ha passiva riksdagsledamöter som inte vågar säga vad Österbotten står för. Det gäller alla partier, också Sfp. I det avseendet är kommande riksdagsval ett ödesval. Finland och Österbotten behöver en ny bärande strategi, säger Rurik Ahlberg.

SFP:s i Österbotten resolution 12.4.2014

Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område ges verkligt inflytande i de beslutsorgan som tillsätts inom Egentliga Finlands (Åbo) ERVA-område. Lösningar som speciellt beaktar den svenskspråkiga befolkningens tillgång till service bör tryggas. Ett konkret sätt att säkerställa detta är att skapa en modell med nationell eller regional upphandling av svenskspråkiga vårdtjänster.

SFP:s i Österbotten resolution 12.4.2014

Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område ges verkligt inflytande i de beslutsorgan som tillsätts inom Egentliga Finlands (Åbo) ERVA-område. Lösningar som speciellt beaktar den svenskspråkiga befolkningens tillgång till service bör tryggas. Ett konkret sätt att säkerställa detta är att skapa en modell med nationell eller regional upphandling av svenskspråkiga vårdtjänster.

Subscribe to RSS - företagsamhet