Eva Biaudet

Skamligt att tagande i förvar av barn fortfarande inte förbjuds

- Jag är ytterst besviken över att tagande i förvar av barn fortsättningsvis inte förbjuds. Tagande i förvar handlar alltid om en åtgärd som kraftigt inskränker de grundläggande rättigheterna, och borde även för vuxnas del endast användas som en sista åtgärd. Tagande i förvar av minderåriga borde absolut förbjudas. Det är inhumant att behandla barn som om de gjort sig skyldiga till ett brott, säger Biaudet.

Våra värderingar står på spel

- Nu är det fel tid att försämra asylsökandenas rättsskydd. Identifieringen av utsatta, som t.ex. offer för tortyr, våld eller människohandel måste även nu kunna kännas igen och få hjälp. I ett läge där många nya jobbar med asylsökande försvåras identifieringen av offer ytterligare. Ingen utsatt person, allra minst barn, skall skickas tillbaka till annat land. Våra värderingar är på spel och dessa människors liv är på spel, säger Biaudet.

Biaudet och Wallin kritiserar biståndspolitiken

- Regeringens biståndspolitiska redogörelse är välmenande, men den vilar på lösan sand. Pengarna för att förverkliga programmet saknas. Därför är det inte trovärdigt att betona hur mycket Finland samarbetar med och stöder FN:s organisationer, säger riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP).

Euromässigt drabbas det multilaterala utvecklingssamarbetet och det allmänna stödet för FN-organisationer mest då regeringen skär cirka 330 miljoner euro i biståndet.

Adlercreutz och Biaudet: Dags att sluta fiska efter politiska poäng

Det är dags för statsrådet att inse att varje minister även har ett ansvar för helheten - och att partipolitiken måste sättas åt sidan när man sätter sig i ministerbilen. I ljuset av de senaste dagarna nyheter är det klart att alla ministrar inte insett sitt ansvar och sin position. Statsminister Sipiläs regering skapar mer kaos än ordning, mer rädsla än trygghet och förtroendet för rättsstat, myndigheter, för att inte tala om ledande politiker, sviktar. Detta har ingen regeringskoalition lyckats få till stånd tidigare, säger SFP:s riksdagsledamöter Eva Biaudet och Anders Adlercreutz.

Biaudet ny ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Valet stod mellan Biaudet, Centerpartiets kvinnoförbunds Anne Berner samt Samlingspartiets kvinnoförbunds Sofia Vikman.

Kvinnoorganisationernas Centralförbund är ett samlingsorgan för 57 olika kvinnoorganisationer. De olika organisationerna har sammanlagt 400 000 medlemmar i Finland. Centralförbundets syfte är att arbeta för kvinnans ställning i samhället, jämställdhet samt för att främja flickors och kvinnors mänskliga rättigheter.

 

Biaudet är Demo Finlands ordförande

SFP är en aktiv aktör inom Demo Finland, som är en samarbetsorganisation för de finländska riksdagspartierna. Demo Finlands syfte är att främja demokrati genom att stöda samarbetsprojekt mellan finländska politiska partier och politiska rörelser i länder där demokratiseringsprocesser inletts. Demo har projekt bland annat i Myanmar, Tanzania, Zambia och Tunisien. Demo Finland fyller 10 år i år.

Torvalds och Biaudet: Migrationssatsningarna är välkomna men otillräckliga

Europaparlamentets budgetutskott godkände i måndags ett budgetpaket för migration på sammanlagt 401,3 miljoner euro. Paketet, som bland annat innehåller tilläggsresurser för EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, förväntas godkännas på Europaparlamentets minisession i Bryssel idag, onsdag.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) stöder paketet men efterlyser att balansera resurserna så att tilläggsresurserna används för att hjälpa flyktingar här och utanför EU hellre än stora investeringar i gränsövervakningskapacitet och returnering av asylsökare.

Regeringen vill visa upp ett omedgörligt och gnälligt Finland

Regeringen gör inrikesminister Orpos sits svår i EU. Varför stöder inte regeringen helhjärtat kommissionen i dess tuffa arbete att hjälpa flyktingarna? Varför motsätter sig Finlands regering EU-kommissionens förslag på permanenta och bindande kvoter för flyktingmottagande?

- Regeringen gör sig själv till en feg aktör i flyktingfrågan och ger en självisk bild av Finland i EU. Att föra en oansvarig utrikespolitik i flyktingfrågan tär på vårt rykte i andra internationella sammanhang. Det är väldigt beklagligt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Pages

Subscribe to RSS - Eva Biaudet