Eva Biaudet

Låt Finland visa vägen

– Svenska riksdagsgruppen tar avstånd från våldsdåd och rasism. Med historien som spegel vägrar vi förminska det hot mot vår demokrati och mot minoriteter som organisationer eller enskilda politiker som flirtar med rasismen utgör, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Vill regeringen stoppa all invandring?

Detta så kallade integrationsstöd motiveras med en inbesparing på cirka 3,4 miljoner euro och minskad attraktionskraft. Det vill säga att asylsökande inte längre skulle söka sig till Finland.

- Varför vill regeringen med alla medel signalera att Finland ställer sig negativt till invandring? Varför vill man signalera att asylsökande och invandrare förtjänar ett sämre system än andra? Varför vill vi dela in invånare i äkta och oäkta finländare, frågar riksdagsledamot Eva Biaudet.

Mer Europa betyder mer jämlikhet och mindre rasism

- Diskussionen har varit förenklad och fokuserat på teman som invandring och flyktingsituationen eftersom de främlingsfientliga politikerna har lyckats vända bort blickarna från sig själva. Istället har dessa politiker målmedvetet skapat en fiendebild av utlänningar, som de hävdar att hotar de bekanta, nationella strukturerna, oberoende av i vilket antal de kommer eller vilken diversitet de representerar.

Nylander och Biaudet: Vi behöver en familjepolitisk helhetsreform

- Det nuvarande hemvårdsstödet och familjeledighetssystemet sporrar inte mammornas karriärutveckling. Återgången till arbetslivet fördröjs och minskar samtidigt lönenivån. Därför behöver vi en reform där familjeledigheterna, hemvårdsstödet och dagvården förnyas som en helhet. Föräldraledigheterna måste förnyas enligt till exempel 6+6+6 modellen. Vi måste också fördomsfritt granska hemvårdsstödet, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander i sitt anförande på SFP:s partidag.

Biaudet: Kvinnornas andel borde vara 50 procent

– År 1991, då jag första gången blev invald i riksdagen, var 38,5 procent av de invalda ledamöterna kvinnor, vilket då var ett nytt världsrekord. Tyvärr har den procentuella andelen kvinnliga ledamöter sedan dess inte märkbart stigit, det är förkastligt att vi på 25 år inte kommit längre än så, säger riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP). Hon betonar att då man mäter mänsklig utveckling idag utgår mätarna alltid från hur väl kvinnors ställning och jämställdhets utvecklats.

Skamligt att tagande i förvar av barn fortfarande inte förbjuds

- Jag är ytterst besviken över att tagande i förvar av barn fortsättningsvis inte förbjuds. Tagande i förvar handlar alltid om en åtgärd som kraftigt inskränker de grundläggande rättigheterna, och borde även för vuxnas del endast användas som en sista åtgärd. Tagande i förvar av minderåriga borde absolut förbjudas. Det är inhumant att behandla barn som om de gjort sig skyldiga till ett brott, säger Biaudet.

Våra värderingar står på spel

- Nu är det fel tid att försämra asylsökandenas rättsskydd. Identifieringen av utsatta, som t.ex. offer för tortyr, våld eller människohandel måste även nu kunna kännas igen och få hjälp. I ett läge där många nya jobbar med asylsökande försvåras identifieringen av offer ytterligare. Ingen utsatt person, allra minst barn, skall skickas tillbaka till annat land. Våra värderingar är på spel och dessa människors liv är på spel, säger Biaudet.

Biaudet och Wallin kritiserar biståndspolitiken

- Regeringens biståndspolitiska redogörelse är välmenande, men den vilar på lösan sand. Pengarna för att förverkliga programmet saknas. Därför är det inte trovärdigt att betona hur mycket Finland samarbetar med och stöder FN:s organisationer, säger riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP).

Euromässigt drabbas det multilaterala utvecklingssamarbetet och det allmänna stödet för FN-organisationer mest då regeringen skär cirka 330 miljoner euro i biståndet.

Pages

Subscribe to RSS - Eva Biaudet