EU-kommissionen

Henriksson undrar vilken riskanalys regeringen gör om valfriheten i vården

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ställer en fråga till regeringen om beslutet att låta bli att sända valfrihetslagen i vården till EU-kommissionen för granskning. Det här trots att Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det skulle ha varit det säkraste sättet att försäkra sig om att förslaget är förenligt med EU:s regler om statsstöd.

Dags att avskaffa klockjusteringen!

Resolutionen godkändes med 384 röster för och 153 röster mot, 12 valde att lägga ner sin röst.

Torvalds som har drivit på frågan sedan förra hösten välkomnar resultatet.
– Att vi nu genom denna åsiktsyttring sätter press på kommissionen för att komma upp med en ändring är mycket bra. EU-direktivet som idag tvingar medlemsstaterna att justera klockan två gånger per år känns förlegat. Det finns tydliga hälsofördelar med att avskaffa klockjusteringen och det är hög tid att man på EU-nivå ser över det, säger Torvalds.

Subscribe to RSS - EU-kommissionen