energi

Torvalds: Förutsättningarna för finsk bioenergi är tryggade

– Slutresultatet som preliminärt har godkänts i förhandlingarna och nu godkändes av utskottet håller fortfarande en tillräckligt hög ambitionsnivå. Även om vi i Finland är rätt så bra på att använda förnyelsebar energi, är vi inte det på en europeisk eller global nivå. Det är alltså främst klimatet som tackar för detta slutresultat. EU kommer helt enkelt att ha tuffare regler för att uppnå våra klimatmål när det här direktivet träder i kraft, säger europaparlamentariker Nils Torvalds.

Henriksson besöker Sveriges politikervecka i Almedalen

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson besöker Almedalsveckan i Visby, Sverige 3-4 juli. Henriksson deltar som gäst då Liberalernas ordförande Jan Björklund och Centerpartiets ordförande Annie Lööf håller sina tal. Centerpartiet och Liberalerna är SFP:s systerpartier i Sverige.

– Årets politikervecka är ytterst intressant med tanke på det stundande riksdagsvalet i Sverige. Många av de frågor som diskuteras här i Almedalen kommer också att vara aktuella i vårt eget riksdagsval i Finland, säger Henriksson.

En avvärjningsseger

Riksdagen godkände idag regeringens förslag om nära-nollenergibyggande, lagen som definierar hur mycket energi våra byggnader får konsumera från år 2020 framåt. Lagförslaget är på många sätt bättre än den vi såg i våras, säger Anders Adlercreutz, arkitekt och riksdagsledamot för SFP, som arbetat för att förbättra lagförslaget i nästan ett år.

Nollenergihus är inte motiverade i Finland

Målsättningen med lagförslaget är att minska på byggnaders energianvändning och samtidigt främja användandet av förnybar energi i byggnader.

- Lagförslagets fokus ligger på att förbättra energieffektiviteten, vilket givetvis är eftersträvansvärt. Nu håller beredningen däremot på att glömma bort att se på byggandet ur en bredare synvinkel. Vi kan inte enbart utgå från energieffektivitet då vi utvärderar byggnaders miljövänlighet, utan byggnadens hela livscykel måste tas i beaktande. Endast så kan vi se den totala miljöbelastningen, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Rehn-Kivi blir riksdagskandidat

Rehn-Kivi har länge varit medlem av Grankulla stadsfullmäktige och –styrelse. I riksdagsvalet år 2011 nådde hon med sina 3329 röster en första ersättarplats.

Rehn-Kivi arbetar aktivt för hållbar miljöpolitik och jämställdhetsfrågor.
- Bioenergin är dagens melodi. I stället för en utbyggnad av kärnkraften ska vi satsa på en ökad produktion och användning av förnybar energi. Här kan vi vara en förebild för det övriga Europa. För att jämställdheten någon gång ska uppnås behövs det nya krafter i riksdagen.

Donner & Schauman om energidebatten: Fokus på rätt sak!

Fennovoimas och TVO:s kärnkraftverksprojekt har väckt mycket diskussion. Det som dock saknas är ett bredare perspektiv. Riksdagsledamot Jörn Donner är irriterad på diskussionen:
- Det är idiotiskt att vi diskuterar enskilda energilösningar utan att ha en långsiktig strategi för Finlands behov av energi nu och i framtiden. Att tvinga på landet en ny och dyr infrastruktur när det inte finns mål och strategi är varken särskilt klokt eller ansvarsfullt. Dessutom finns det redan två fungerande enheter där man kunde bygga till vid behov, säger Donner.

Nylund vill sänka skatten på torv

Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) välkomnar samlingspartisten Janne Sankelos förslag om att sänka beskattningen på torv och träflis.

– Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Biobränslekraftverk så som Alholmens kraft kräver torv för sin förbränning. På grund av skatteförhöjningarna har de ersatt torven med importerad kol. En skattesänkning skulle innebära att biobränslekraftverk kan återgå till att använda förnybara energikällor.

Pages

Subscribe to RSS - energi