domstolar

Regeringen försämrar rättssäkerheten

− I sin rationaliseringsiver har regeringen struntat i vilka konsekvenser tingsrättsreformen får för enskilda människors möjligheter att få tala svenska och få domstolsbehandling på sitt eget språk. Rättigheter betyder inte mycket om de inte kan förverkligas då när man behöver dem som mest, säger Eva Biaudet, vice ordförande för riksdagens lagutskott.

Tingsrättsreformen debatterades i riksdagens plenum på onsdagen. Enligt regeringens förslag förlorar orter som Borgå, Raseborg och Jakobstad sina tingsrätter.

Rättsväsendet kan dra en lättnadens suck

Finansministeriet ville i sitt ursprungliga budgetförslag skära ytterligare 8,6 miljoner euro från justitieministeriets redan trängda budget. Av dessa 8,6 miljoner skulle 6,3 miljoner euro ha tagits från domstolarna, åklagarna och Brottspåföljdsverket. Finansministeriets ursprungliga förslag hade inneburit betydande nedskärningar vad gäller domstolspersonal och domare, samt åklagare med den påföljden att domstolsprocesserna skulle bli allt längre och rättsskyddet försvagas.

Subscribe to RSS - domstolar