Demokrati

Landskapsreformen leder till demokratiunderskott

Den procentuella andelen svenskspråkiga minskar i landskapen, i jämförelse med i kommunerna, vilket leder det till att den svenskspråkiga befolkningen kommer att ha försvinnande små möjligheter att påverka beslut som rör dem själva.

- En sådan här försvagning av de demokratiska rättigheterna är oacceptabel, säger framtidsutskottets ordförande och SFP:s riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Låt Finland visa vägen

– Svenska riksdagsgruppen tar avstånd från våldsdåd och rasism. Med historien som spegel vägrar vi förminska det hot mot vår demokrati och mot minoriteter som organisationer eller enskilda politiker som flirtar med rasismen utgör, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Nylund: SFP står för demokrati och rättvisa

- Den europeiska pressfriheten och demokratin hotas för första gången sedan andra världskriget. Efter det senaste valet i Polen har eurokritiska partiet ”Lag och rättvisa” både bytt ut domare i högsta domstolen och ställt media under politikernas inflytande. Utvecklingen är både mycket farlig och helt främmande för vår syn på rättsstaten, säger SFP:s partifullmäktigeordförande Mats Nylund.

Det är EU:s skyldighet att reagera på Polen

Utrikesminister Timo Soini ifrågasätter EU-kommissionens beslut att reagera på Polens inskränkning i rättstaten och medias frihet.

– Att reagera på händelserna i Polen, där rättstaten nu nagelfars, är inte bara en möjlighet, det är en skyldighet. Vi talar om grundläggande rättigheter som domstolsväsendets oavhängighet och pressfriheten som nu inskränks av regeringen i Polen. EU och omvärlden kan inte vara statister då sådant sker eftersom vi i Europas historia har sett vad det kan leda till, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Jufo Peltomaa föreslår ny bolagsform för startup-företag

Den utvandringskritiska startup-kandidaten Jufo Peltomaa säger att startup-företagen är vårt enda hopp för att komma ur den ekonomiska krisen. – För att kickstarta ekonomin vill jag införa en ny bolagsform för startup-företag, Abs, det vill säga Ab startup. Abs-bolag skulle under de två första åren vara fria från skatter, avgifter, regleringar och rapporteringar, föreslår Peltomaa. Peltomaa, som själv bland annat har grundat företag som Hybrid Graphics ja ZenRobotics, vill främja transparens och realtidsuppföljning inom demokratin med digitala hjälpmedel.

Subscribe to RSS - Demokrati