Carl Haglund

HELSINGFORS: Club Södra Etelä med Carl Haglund och EU-valskandidater

SFP i Södra Helsingfors ordnar Club Södra Etelä på Lungberg i Rödbergen, adress Båtsmansgatan 16. På plats är partiordförande Carl Haglund och EU-valskandidaterna:

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Björn Månsson
Marcus Rantala
Nils Torvalds

CSE väcker tankar, känslor och debatt - kom och lyssna och delta i diskussionen! Ordet är fritt.

Samförstånd om beredning av social- och hälsovården

Ansvaret för social- och hälsovården föreslås i framtiden fördelas mellan fem starka vårdområden.

- SFP har under hela processen sökt hållbara lösningar för att garantera invånarnas rätt till en högklassig social-, hälso- och sjukvård. Den ursprungliga modellen hade tydliga grundlagsenliga problem varför det var nödvändigt att söka en ny modell. Så kommenterar Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund förslaget.

HELSINGFORS: Kretsmöte

SFP i Helsingfors håller kretsmöte på Tekniskas salar. Fullmaktsgranskning och kaffe fr.o.m kl.9.30. Kl.10.00 öppnas kretsmötet med hälsning av partiordförande Carl Haglund. Kl.15-16 hålls en panel med EU-valskandidaterna. Panelen är öppen för alla intresserade! Välkomna!

Haglund vill fortsätta leda SFP

Haglund valdes till partiordförande för två år sedan. SFP samlas till partidag i Hangö i maj.

- Det senaste två åren har varit de mest krävande men samtidigt mest intressanta åren i mitt liv. Det är givande att få leda ett framtidsinriktat parti som vill bära ansvar också i svårare tider. Vi är med och förnyar Finland, vilket är en förutsättning för att rädda välfärden, konstaterar Haglund.

Pages

Subscribe to RSS - Carl Haglund