Carl Haglund

Haglund: För att rädda välfärdsstaten behöver vi mer invandrare

I november kom en utredning av Boston Consulting Group till liknande slutsatser. Den konstaterade att behovet av invandrare är ca 400 000 till år 2030. Rapporternas budskap är klart: Finland klarar sig inte utan invandring

– Eftersom vi också i fortsättningen vill uppehålla en omfattande välfärdsstat måste vi snabbt vidta åtgärder för att öka på invandringen. Det här betyder attitydförändringar och en utveckling av vår integrationspolitik. Dessa är också målsättningar i SFP:s riksdagsvalsprogram, säger Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund.

HELSINGFORS: Kampanjavspark

 

Program:

Partiordförande Carl Haglund inleder om riksdagsvalskampanjen

Politiska sekreteraren Magnus Öster presenterar partiets valprogram

Kretsordförande Johan Ekman berättar om läget ur kretsens synvinkel

DISKUSSION: Hurdan kampanj ska vi ha i Helsingfors? Vad är planerna i lokalavdelningarna? Vad är förväntningarna inför valet? Vilka politiska teman tror vi att kommer upp?

Timfördelningen tryggar allmänbildande gymnasiet

- Den i dag godkände timfördelningen i gymnasiet är en god kompromiss som tillgodoser våra utgångspunkter, säger Carl Haglund som representerar SFP i det bildningspolitiska ministerutskottet som förhandlat om timfördelningen. Vi anser att gymnasiet fortsättningsvis ska ge en allmänbildande utbildningsbas och då är ett tillräckligt antal obligatoriska kurser som kompletteras med fördjupade kurser i ämnen man själv valt nödvändigt, konstaterar Haglund.

Haglund, Schauman: Vi får inte överge våra unga

Ilska och bestörtning berättigar dock aldrig till mera våld och tongångarna i debatten är stundvis djupt oroväckande enligt Svenska Folkpartiets ordförande Carl Haglund och Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman.

- Att reda ut brott är polisens och rättsväsendets uppgift. Om man börjar ta lagen i egna händer så gör man det arbetet svårare och riskerar dessutom att försätta oskyldiga personer i fara, säger Haglund.

Haglund och Nylund välkomnar regeringens beslut om torv och träflis

Det är väldigt viktigt att vi främjar inhemska bränslen i vår energiproduktion som en del av vår energipalett med tanke på försörjningsberedskapen. Finlands mål är att på sikt bli energisjälvförsörjande och då spelar torven och träflisen en central roll.

Torvbeskattningen av torv och stödet för träflis är en fråga som Svenska folkpartiet länge drivit. Riksdagsledamot Mats Nylund är nöjd att det nu uppnåtts konkreta resultat.

 

Pages

Subscribe to RSS - Carl Haglund