Carl Haglund

Haglund vill fortsätta leda SFP

Haglund har lett SFP i tre år.

- Under året som gått sedan partidagen i Hangö i maj 2014 har SFP vunnit två val. Det här motiverar mig att fortsätta arbetet som partiordförande. SFP är nu i en ny situation i och med att partiet kommer att bli oppositionsparti. Det här var inte vår målsättning efter ett gott riksdagsval men samtidigt erbjuder oppositionssitsen nya möjligheter som vi ska ta till vara, säger Haglund. Carl Haglund är hemma från Esbo. Han är 36 år gammal, ekonomie magister och riksdagsledamot.

Haglund: Stämpla inte invandrare som kostnad.

- Det är tragiskt att man stämplar folk som flyttar till Finland som en kostnad då vi i verkligheten vet att vi behöver fler invandrare för att bevara välfärden på sikt, säger Haglund, i och med att den blivande regeringens migrationspolitiska linjedragning publicerades. Det är bra att flyktingkvoten ska hållas minst på nuvarande nivå även om vi vet att det inte är tillräckligt då flera humana kriser utspelar sig globalt och människor dör dagligen på Medelhavet i sina försök att ta sig till Europa. - EU-kommissionen kräver nu ett större solidariskt ansvar av alla EU länder.

SFP:s nya arbetslivsprogram

Vi behöver längre arbetskarriärer, ökad invandring, men samtidigt flexibilitet så arbetstagare efter sjukdom eller vid nedsatt arbetsförmåga har möjlighet att återta sin plats i arbetslivet. Så kan man sammanfatta utgångspunkterna när Svenska folkpartiet tog fram sitt nya arbetslivsprogram. Mikael Jern är ordförande för den arbetsgrupp som tagit fram programmet, och han presenterade det nya programmet i dag tillsammans med partiordförande Carl Haglund på en presskonferens i Helsingfors.

Tragisk vecka i riksdagen

Det har varit en tragisk vecka i riksdagen. Många viktiga minoritets- och rättighetsfrågor som Svenska folkpartiet jobbat hårt för har röstats ner på grund av att regeringens linje förbisetts av regeringspartiernas ledamöter.

- Det här beteendet är oacceptabelt. Det värsta är att det är de allra svagaste människorna i vårt samhälle som hamnar i kläm, säger Svenska Folkpartiets ordförande Carl Haglund.

Haglund besviken på Stubbs biståndslinje

Finland har länge förbundit sig vid att höja utvecklingsbiståndet och i ljuset av det är samlingspartiets linjedragning förvånande.

- Samlingspartiet gör nu sannfinländarna sällskap och sällar sig till dem som vill ta av dem som är fattigast i vår värld. Det här är inte rätt sätt att spara, säger SFP:s ordförande Carl Haglund med anledning av Alexanders Stubbs förslag på lördag.

Haglund påminner också om att vi det senaste året mött flera nya allvarliga kriser världen över. Behovet av bistånd är fortsättningsvis stort.

Regionala försök en fatal väg

– Svenska folkpartiet tycker det är bra att en bred majoritet i utskottet vill att alla barn i vårt land också framöver ska få undervisning i nationens två språk, säger partiordförande Carl Haglund. Nu ska vi hoppas att det även blir en bred majoritet i plenum.

– Vi är glada att stödet för svenskan var så starkt. Vi hoppas att man liksom utskottsmajoriteten också ska inse problemen med att införa regionala försök.

Nylander får årets teckenspråksbragd

Då samhällsservicen omstruktureras dominerar prislappar och maktfördelning vanligen den politiska diskussionen. Det betyder att majoritetens stämmor ljuder högre än vanligt och att mindre gruppers behov inte uppmärksammas.

- I de processerna är det viktigt att det finns politiska aktörer som för minoriteternas talan och tryggar deras rättigheter och intressen. Fast det kan verka självklart är det inte givet att så sker, säger Haglund.

Pages

Subscribe to RSS - Carl Haglund