Carl Haglund

Dags för en ny sorts invandringspolitik

- I slutändan handlar integration om oss människor. Staten kan inte integrera alla, medborgarsamhället har också ett ansvar i att hjälpa och stödja dem som har det svårt. Det är glädjande att se att så många finländare tagit sig an denna uppgift, om vi än också har sett mindre välkomna utspel. Även om regeringens tilläggsfinansiering är mycket välkommen hoppas vi på lite mer värdeledarskap från regeringen i den här frågan.

Haglund: Regeringen svek sitt löfte

- Denna vecka på samma frågetimme fick vi höra att könskonsekvensbedömningen uteblir i detta skede. Det här är en stor besvikelse och försvårar förutsättningarna att försvara behovet av reformer, konstaterar SFP:s ordförande Carl Haglund som lyfte upp frågan på dagens frågetimme i riksdagen. - Det står klart att vi behöver arbetsmarknadsreformer, men samtidigt står det också allt klarare att regeringens planer inte tål dagsljus vad könskonsekvenserna beträffar. Vi politiker behöver ta ett ansvar för att vår arbetsmarknad förnyas och för att det uppstår fler jobb.

Åtgärda bristerna i energibeviset

Förra riksdagen godkände enhälligt att energibeviset för småhus ändras för att undvika de jämförelseproblem som de olika koefficienterna för energiformerna för närvarande skapar.

Användningen av koefficienterna gör beviset svårförståeligt och gör att beviset inte åskådliggör den faktiska energikonsumtionen. En arbetsgrupp tillsattes för att utreda ärendet, men det ändringsalternativ som gruppen presenterat innehåller ändå i praktiken inga förändringar i förhållande till det tidigare energibeviset.

HELSINGFORS: Solna-träff med Carl Haglund

 

Välkommen på Solna-träff med partiordförande och riksdagsledamot Carl Haglund. Rubrik för kvällen är "En synlig, trovärdig och konstruktiv oppositionspolitik - ett starkt SFP nära dig." Kom och diskutera med och fråga partiordförande om hur det är för SFP att driva oppositionspolitik och en hurdan oppositionspolitik man vill föra.

Alla står för sin egen nota.

Arr.: SFP i Munksnejden.

Haglund återvald till SFP:s partiordförande

- Det känns motiverande att fortsätta leda partiet. Vi är starkare och mera enade än någonsin också om vårt rikspolitiska inflytande just nu är mindre än tidigare. Ambitionen är att göra konstruktiv oppositionspolitik med genomtänkta alternativ till regeringens politik, säger Haglund.

SFP väljer ordförande för ett år i taget. Haglund har lett SFP sedan 2012. Carl Haglund är riksdagsledamot från Esbo och ekonomie magister.

Haglund kräver att regeringen lämnar barnen ifred

- Nu kommer dagis- och skolbarnen att vara stora betalare då Sipiläs regering ritar upp framtiden. Jag kräver att regeringen lämnar våra barn ifred. Det är inte barnen som ska spara, sade Haglund då han öppnade Svenska folkpartiets partidag i Pedersöre.

Storleksordningen på regeringens inbesparingar är rätt men prioriteringen blir fel då man sparar från våra viktigaste framtidssatsningar.

Pages

Subscribe to RSS - Carl Haglund