Carl Haglund

Haglund: Arbete är bästa vägen till integration

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund stöder inrikesminister Orpos tanke om att asylsökande så snabbt som möjligt ska kunna börja arbeta. Inrikesministern föreslog igår att man utöver läroavtal och flexibelt sammanförande av utbildning och arbete också kunde överväga flexibla arrangemang kring lönerna. Förslaget föll inte i god jord hos utrikesminister Soini.

Haglund och Nylander: Regeringen bör ta tydligt ställning till gatupatruller

- Inom regeringen tycks det finnas delvis motstridiga åsikter gällande gatupatrullernas verksamhet. Inrikesminister Orpos ståndpunkt var klar och välkommen, men justitieminister Lindströms är däremot tolkningsbar. I Finland upprätthålls och övervakas den allmänna ordningen av den offentliga makten. d.v.s. i det här fallet polisen. Gatupatrullsverksamhet kan lätt leda till våld och att lagen tas i egna händer. Därför skulle det vara helt nödvändigt att regeringen nu entydigt konstaterar detta, så att det inte längre finns utrymme för tolkningar, konstaterar Haglund.

Haglund: Svenskan i kläm i vårdreformen

- Regeringens planer på hur vården ska skötas i framtiden innebär en sjukhusslakt och en försämrad vård på svenska, konstaterar Svenska folkpartiets partiordförande Carl Haglund.

Idag berättade regeringen att endast tolv sjukhus i landet framöver kommer att ha fullskalig jourverksamhet. I förläningen betyder det att man kör ner resten av sjukhusen i landet. Bland de sjukhus som riskeras nedgraderas finns bland annat Vasa, Borgå, Ekenäs och Karleby. I praktiken kan detta innebära slutet för förlossningsverksamheten i Vasa, Borgå och Karleby.

Haglund: Och vad sen i sote?

Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund oroar sig för regeringens sätt att arbeta, men välkomnar den ökade valfriheten inom vården.

- De senaste dygnen har varit kaotiska både för regeringen, men också för hela samhällsdebatten, som regeringen vänt upp och ner. Att bråka inför öppen ridå på det här sättet stärker varken regeringens förtroende eller handlingskraft. Regeringen måste flytta fokus tillbaka till en jämlik vård och inte bara se på sina interna maktstrukturer, säger Haglund.

Pages

Subscribe to RSS - Carl Haglund