Busholmen

HELSINGFORS: SFP i Sydvästra Helsingfors på Busholmen

Uppropskontoret (Huutokonttori), Retaurangen i gatuplan.
17.00 Presentation av Victoria-kvarteret, samling vid Uppropskontoret. Ciceron: arkitekt Stefan Ahlman. 18.00 Trafiklösningarna i och kring Busholmen. Sanna Ranki, stadsplaneringen.
18.45 Paneldebatt med stadstyrelsemedlem Marcus Rantala, fullmäktigemedlem Björn Månsson, orförande för SFP i Sydvästra Helsingfors Kenneth Stambej och kommunalvalskandidaterna Liisa Melin och Henrik Stenbäck.
Moderator: Staffan Bruun.

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors vill ha alternativ i skolnätsreformen

SFP:s medlemmar i utbildningsnämndens svenska sektion kommer därför på sektionens möte på torsdagen att föreslå att också en alternativ modell sänds ut på remiss till skolorna och deras direktioner. Den bygger på den modell sektionen på ordf. Veronica Hertzbergs förslag förordade i höstas och innehåller följande element: - Cygnaeus och Kronohagens skolor blir närskolor för årskurserna 0-4, för Cygnaeus del utreds också om utrymmen kan anslås för ett daghem. - Norsen blir en skola för årskurserna 5-9.

Subscribe to RSS - Busholmen