budget

Planerna på en båtskatt borde skjutas i sank

Förra veckan gick förslaget om en båtskatt ut på utlåtanderunda. Den svenska översättningen av lagförslaget kommer gå ut i början av januari, vilket betyder att remissvar på svenska får längre svarstid. Regeringen har sagt att man strävar att få lagförslaget till riksdagen i februari.

Svenska riksdagsgruppens andre vice ordförande, Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfte upp skatten två gånger i samband med den budgetbehandlingen i riksdagen.

Nylund: Inga pengar för svenskan då det behövs som mest

- Regeringens tydliga agenda är att trycka ner svenskan i Finland. Inte nog med att Vasa blev utan fulljour, regeringspartierna har dessutom i finansutskottet även lämnat Folktinget utan tilläggsfinansiering i en tid då de svenska rättigheterna behöver bevakning mer än någonsin. Däremot finansierar man nog språkhetsarna i Suomalaisuuden liitto med 100 000 euro och satsar hela 250 000 euro för att informera potentiella asylsökande om att det inte lönar sig att flytta till Finland, säger Nylund.

Sysselsättningspaketet är ett otillräckligt steg i rätt riktning

- Regeringen har själv skapat enorma förväntningar för sitt sysselsättningspaket. Därför blev budgetmanglingens skörd ganska mager, även om både den mer sporrande inkomstrelaterade arbetslöshetspengen och förnyandet av arbetsförmedlingen är goda förslag. Däremot är det bakvänt att kalla slopandet av regeringens egna förslag att höja dagvårdsavgifterna för en sysselsättningsåtgärd, även om det naturligtvis är en bra sak, säger Henriksson.

"Finjusteringar räcker inte"

- Vi vet redan nu att konkurrenskraftsavtalet och regeringens åtgärder hittills inte räcker för att skapa tillräckligt med nya arbetsplatser. Det har regeringen själv medgivit. Därför är det nödvändigt att regeringen i samband med budgetmanglingen presenterar verkliga reformer för att förbättra sysselsättningen – en finjustering räcker inte. Vi inom SFP erbjuder gärna våra egna alternativ till regeringens förfogande, säger Anna-Maja Henriksson.

Strand: Vår kritik är befogad

Nedskärningarna i utbildningen hotar på riktigt kvaliteten i undervisning och forskning. Det äventyrar också vår konkurrenskraft.

– Den borde vi tvärtom stärka, säger riksdagsledamot Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens finansutskott, som på torsdagen presenterade sitt färdiga budgetbetänkande.

Svenska riksdagsgruppen kan inte omfatta budgetbetänkandet, utan har lämnat in en reservation som utmynnar i misstroende för regeringen.

Pages

Subscribe to RSS - budget