Bistånd

Adlercreutz: Hållbar utveckling kräver konsekvens

Arbetet för hållbar utveckling kräver att alla delar på ansvaret, men i stället väljer regeringen att i nästa års budget hålla biståendet på låga 0,4 % av BNP trots den internationella målsättningen på 0,7 % av BNP. Detta är inte rätt väg, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

I en aktualitetsdebatt på torsdag diskuterar riksdagen hållbar utveckling och Agenda 2030.

Strand: Vår kritik är befogad

Nedskärningarna i utbildningen hotar på riktigt kvaliteten i undervisning och forskning. Det äventyrar också vår konkurrenskraft.

– Den borde vi tvärtom stärka, säger riksdagsledamot Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppens medlem i riksdagens finansutskott, som på torsdagen presenterade sitt färdiga budgetbetänkande.

Svenska riksdagsgruppen kan inte omfatta budgetbetänkandet, utan har lämnat in en reservation som utmynnar i misstroende för regeringen.

Finlandsbilden bekymrar Wallin

Vilken bild får man av Finland då regeringen väljer att skära ned biståndsbudgeten med 330 miljoner euro och sänka den till en nivå som motsvarar bara 0,35 procent av BNP, frågar riksdagsledamot Stefan Wallin.
Han säger att effekterna märks snabbast i att stödet till medborgarorganisationer minskar radikalt, liksom våra andelar i FN:s olika underorgan.

Haglund besviken på Stubbs biståndslinje

Finland har länge förbundit sig vid att höja utvecklingsbiståndet och i ljuset av det är samlingspartiets linjedragning förvånande.

- Samlingspartiet gör nu sannfinländarna sällskap och sällar sig till dem som vill ta av dem som är fattigast i vår värld. Det här är inte rätt sätt att spara, säger SFP:s ordförande Carl Haglund med anledning av Alexanders Stubbs förslag på lördag.

Haglund påminner också om att vi det senaste året mött flera nya allvarliga kriser världen över. Behovet av bistånd är fortsättningsvis stort.

Subscribe to RSS - Bistånd