asylsökande

Biaudet: Återinför uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd

- I riksdagen har en rad lagändringar gjorts under de senaste två åren som en reaktion till de drygt 32 000 asylansökningar som Finland tog emot 2015. De ändringarna kunde inte hindra det som skedde i Åbo. Det är viktigt att vi är ärliga och konstaterar att kanske ingen lagändring eller myndighetsinsats hade kunnat förhindra detta. Vi kan inte i alla lägen förhindra ondska. Däremot anser vi som föreslår ändringen i utlänningslagen att det är skäl att ompröva beslutet att ta bort möjligheten till humanitärt skydd ur utlänningslagen.

Avstå från tvångsutvisningar till Afghanistan!

I exempelvis Tyskland har fem delstater redan stoppat tvångsutvisningarna efter att säkerhetsläget i Afghanistan försämrats. SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet kräver att Finland avstår från tvångsutvisningarna.

- Vårt välfärdssamhälle bygger på att den starka tar hand om den svaga och allas lika värde. För SFP gäller det också utanför Finlands gränser. Att ge skydd åt de som behöver är en mänsklig plikt och inte något som baseras på folkopinion eller vilja. Därför kräver jag ett omedelbart stopp för dessa tvångsutvisningar, säger Biaudet.

Asylsökande får inte hamna i limbo

Många asylsökande kan inte tvingas återvända till sitt hemland på grund av de omständigheter som råder i länderna. Dessa människor har inte längre rätt att vistas på mottagningscentralerna, men har heller inget annat skydd.

- Om en asylsökande inte frivilligt återvänder till sitt hemland, hamnar den i praktiken i limbo. Det ligger i allas vårt intresse att dessa människor inte behöver gömma sig i vårt samhälle. En människa som hamnar utanför samhället är ett lätt offer för människosmugglare eller brottsliga organisationer. Det ska vi inte främja, säger Adlercreutz.

Sannfinländarnas inverkan på lagstiftningen skapar inhumana situationer

Senast igår skrev Österbottens Tidning om en irakier som blivit vräkt från sin bostad trots att han inte kan skickas tillbaka till hemlandet. Kommunerna och tredje sektorn blir tvungna att ta över det ansvar som staten nu flyr.

- Denna irakiska asylsökande är bara en bland det ständigt ökande antalet så kallade papperslösa som sätts i en totalt inhuman situation. Folk nekas allt från boende till service och lämnas vind för våg mitt i kallaste vintern på grund av populism och nonchalans för människors grundläggande rättigheter, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Migrationsverkets agerande emot rättsstatsprincipen?

- Migris personal måste få tid att göra sitt jobb ordentligt, och skall inte styras av en osynlig hand som vill ha fler negativa beslut. Eftersom Migris direktör uppenbarligen inte vet svaret kräver jag att regeringen förklarar vilka fakta som legat till grund för omvärderingen av säkerhetsläget i bland annat Irak, Aghanistan och Somalia. Enligt tidigare inrikesminister Orpo har regeringen inte utövat påtryckningar mot Migrationsverket. På vems order har ändringarna i så fall gjorts?

Regeringen handlar omänskligt

- Det konkreta fallet med den irakiska mannen som fått negativt beslut trots att han bland annat hotats till livet av IS i hemlandet, som vi kunnat läsa om i media senaste dagarna, visar hur omänskligt vårt regelverk blir, säger riksdagsledamot och partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Följderna av den skärpta utlänningslagen och migrationsverkets linjedragningar om Iraks säkerhetsnivå anses vara orsaken till att fler asylsökande fått ett negativt beslut på sin ansökan om uppehållstillstånd i Finland. SFP röstade i våras emot regeringens skärpningar.

Gör asyllagarna rimliga!

Lagstiftning om familjeåterföreningar borde ändras i helt motsatt riktning än vad regeringen föreslår. Det säger Thomas Blomqvist (SFP) som sitter i riksdagens förvaltningsutskott som för närvarande behandlar ett lagförslag som ytterligare skärper utlänningslagen.

– Nu när vi ser vilka orimliga tolkningar myndigheterna väljer att göra i lagen om familjeåterförening, bör den klara insikten vara att korrigera den så att dylika tolkningar blir omöjliga. Det är ju vansinne att tänka sig att den skulle skärpas ytterligare, säger Blomqvist.

Pages

Subscribe to RSS - asylsökande