Arktis

Adlercreutz: Tack minister Soini för att ni stöder miljön!

- Jag gläder mig över att minister Soini nu tydligt tar ställning mot Trump-administrationens absurda syn på miljö- och klimatpolitik och står på sig när det gäller vår planets och den arktiska naturens framtid. Också många amerikanska storföretag inser att klockan inte kan vridas tillbaka och vägrar foga sig till de linjedragningar USAs ledning försökt införa - de är helt enkelt rädda för sin konkurrenskraft. Låt oss hoppas att det inverkar på Trump-administrationens politik, säger Adlercreutz.

Subscribe to RSS - Arktis