Arbetsmarknad

Norden har allt att vinna i ett fördjupat försvarssamarbete

- Det mer ansträngda säkerhetsläget i Östersjöregionen betyder att det finns all orsak att intensifiera försvarssamarbetet inom Norden, särskilt mellan Finland och Sverige. Norden har allt att vinna i detta, säger Anna-Maja Henriksson, som i Almedalen deltog i Centerpartiets paneldiskussion om säkerhetsläget i Östersjöregionen på måndagen.

- För oss i Norden är det naturligt att värna om demokratin, rättsstatsprincipen samt att stå fast vid internationella avtal. Därför har vi en gemensam uppgift i att försvara dessa fundament.

Henriksson kräver konkreta åtgärder

– Sysselsättningsläget är regeringens och hela Finlands främsta utmaning. De åtgärder regeringen redan har föreslagit är en helt god början, men det står klart redan nu att de trots allt är otillräckliga. Det behövs ett bredare urval av åtgärder som faktiskt hjälper arbetslösa finländare att få ett jobb, säger Henriksson.

I Svenska riksdagsgruppens skuggbudget finns flera förslag för att förbättra sysselsättningen: en ändring av den inkomstrelaterade ersättningen mot en mer sporrande modell samt möjligheten att konkurrensutsätta arbetsförmedlingstjänster, till exempel.

Flyttvågen till Sverige oroar Henriksson

– Vi måste få en starkare framtidstro och en positivare grundton i vårt samhälle. Hon är bekymrad för att flyttvågen gör att särskilt många nyutexaminerade österbottningar flyttar till Sverige där de har lättare att hitta jobb. – Visst är det bra att få erfarenheter av att jobba i Sverige och i andra länder, men vår utmaning blir att få dem efter en tid att flytta hem igen. Då får attitydklimatet i Finland inte vara sådant att det utgör ett hinder, säger Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen: Alla asylsökande ska få ID-kort

Riksdagsgruppen besökte asylmottagningen i Evitskog i Kyrkslätt på tisdagen.

- I samtalen här kommer det åter fram hur många praktiska hinder det finns som hindrar de asylsökande att ta emot arbete. Det är inte bara långa väntetider. Det är också ytterst svårt att öppna ett bankkonto som ju är en förutsättning för att kunna betala ut lön för ett jobb, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Haglund: Regeringen svek sitt löfte

- Denna vecka på samma frågetimme fick vi höra att könskonsekvensbedömningen uteblir i detta skede. Det här är en stor besvikelse och försvårar förutsättningarna att försvara behovet av reformer, konstaterar SFP:s ordförande Carl Haglund som lyfte upp frågan på dagens frågetimme i riksdagen. - Det står klart att vi behöver arbetsmarknadsreformer, men samtidigt står det också allt klarare att regeringens planer inte tål dagsljus vad könskonsekvenserna beträffar. Vi politiker behöver ta ett ansvar för att vår arbetsmarknad förnyas och för att det uppstår fler jobb.

Subscribe to RSS - Arbetsmarknad