Anna-Maja Henriksson

Löftet att beakta svenskan i tingsrättsreformen sviks

- Justitieminister Jari Lindström har i riksdagen lovat att de språkliga rättigheterna ska garanteras, men av det ser man inte många spår. Det här förslaget slår hårt mot många orter i Svenskfinland där det är viktigt att få rättservice även på svenska.

Till följd av reformen dras tingsrätten eller kansliet in på tolv orter, bland dem Borgå och Raseborg. Av de nuvarande sammanträdesplatserna ska fjorton stycken dras in, bland dem svenska orter såsom Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad och Jakobstad.

Tanken om ett nordiskt medborgarskap lever

- Den nordiska dimensionen kan, och bör, ytterligare stärkas. Därför är också det nordiska medborgarskapets tid nu, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Henriksson, som också är medlem i Nordiska Rådet, har idag kämpat för att föra vidare frågan om ett nordiskt medborgarskap. Nordiska Rådet samlades idag i Oslo och en av de hetaste frågorna på agendan var huruvida medlemsförslaget om nordiskt medborgarskap skulle föras vidare, och i så fall hur.

Trumps tal visar att ett starkt och enigt EU behövs

- Vi ska inte dra för långtgående slutsatser gällande den nya presidentens utrikespolitik på basen av gårdagens tal, men visst blev man orolig då man lyssnade. Det står klart att det råder stor osäkerhet om USA:s kommande linje i utrikespolitiken. Därför behövs nu ett enat och aktivt EU. Det ligger i allra högsta grad i ett litet land som Finlands intresse, säger Henriksson.

Henriksson efterlyser också en starkare och mer visionär EU-politik av Finlands regering.

Partiledarna bär ett särskilt ansvar för samhällsklimatet

I filmsnuttarna, som spelats in på domkyrkans trappa, ses bl.a Henriksson, Wallin, Paavo Lipponen och Sanni Grahn Laasonen figurera med piskor.

- Det är sorgligt att partiledningen med Soini i spetsen valt att tiga. Vi bär alla ett ansvar för i vilken riktning samhällsklimatet utvecklas i vårt i land. Ett alldeles speciellt ansvar bär den politiska ledningen och partiernas ordföranden, säger Henriksson

En stark markering av presidenten

I och med lagändringen som träder i kraft vid årsskiftet skulle jourverksamhet bland annat flyttas från Vasa till Seinäjoki. Enligt presidentens uttalande kan dock ingen sådan flytt ske förrän det försäkras att all jourservice i Seinäjoki är tillgänglig på både finska och svenska.

- Jag gläder mig över att presidenten lyssnat på de svenskspråkiga finländarnas oro, och gjort denna markering för den svenskspråkiga servicen, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Videon är avskyvärd

Videon uppmanar tittaren att ansluta sig till organisationen och ”befria sig från svenskans bojor”.

- Nu vill jag ha svar av Timo Soini som partiordförande samt Jari Lindström som justitieminister. Hur kommenterar de videon? Är detta enligt dem ett korrekt sätt att föra fram sin politiska agenda? Accepterar de denna typ av hatretorik och kränkande innehåll som riktar sig mot såväl svenskan som den lutherska kyrkan, frågar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson