Anna-Maja Henriksson

Klart nej till ett postfakta-samhälle

- Om inte faktaunderlaget är i skick är det svårt – för att inte säga omöjligt – att enas om kloka och rättvisa beslut.

Det framhöll SFP-ledaren Anna-Maja Henriksson i riksmötets öppningsdebatt på onsdagen. Svenska riksdagsgruppen stöder regeringens strävan att skapa fler arbetsplatser.

– Arbetslivet måste reformeras för att få flera i jobb, inte minst de unga. En bra signal skulle också vara att reformera familjeledigheterna. Vad väntar regeringen på?

Nordens tid är nu

- Tiden är inne för att fördjupa och stärka det nordiska samarbetet ytterligare. Det osäkra världspolitiska läget gör att vi har behov av våra vänner som tänker liknande som vi och har en verklig vilja att förbättra den globala situationen. Vi behöver vänner som värderar individens fri- och rättigheter framom protektionism och isolation, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Samernas sak är vår – dags att ratificera ILO 169

Idag är det hundra år sedan det första nordiska samemötet i Trondheim, där samernas målsättningar gentemot staterna Finland, Sverige och Norge fastställdes. Dagen blev samtidigt samernas nationaldag.

- Staten Finland har i årtionden kränkt ursprungsbefolkningens rättigheter. Det vore viktigt att Finland nu under loppet av jubileumsåret för såväl samernas nationaldag som Finlands självständighet äntligen skulle ta sig i kragen och ratificera konventionen. På så sätt kunde man också stärka samernas förtroende för statsmakten, säger Henriksson.

Löftet att beakta svenskan i tingsrättsreformen sviks

- Justitieminister Jari Lindström har i riksdagen lovat att de språkliga rättigheterna ska garanteras, men av det ser man inte många spår. Det här förslaget slår hårt mot många orter i Svenskfinland där det är viktigt att få rättservice även på svenska.

Till följd av reformen dras tingsrätten eller kansliet in på tolv orter, bland dem Borgå och Raseborg. Av de nuvarande sammanträdesplatserna ska fjorton stycken dras in, bland dem svenska orter såsom Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad och Jakobstad.

Tanken om ett nordiskt medborgarskap lever

- Den nordiska dimensionen kan, och bör, ytterligare stärkas. Därför är också det nordiska medborgarskapets tid nu, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Henriksson, som också är medlem i Nordiska Rådet, har idag kämpat för att föra vidare frågan om ett nordiskt medborgarskap. Nordiska Rådet samlades idag i Oslo och en av de hetaste frågorna på agendan var huruvida medlemsförslaget om nordiskt medborgarskap skulle föras vidare, och i så fall hur.

Pages

Subscribe to RSS - Anna-Maja Henriksson